Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
VERY 'EAVY VERY 'UMBLE
Side A

1. GYPSY (Box/Byron) 6.37 

2. WALKING IN YOUR SHADOW (Newton/Byron) 4.31 

3. COME AWAY MELINDA (Hellerman/Minkoff) 3.46 

4. LUCY BLUES (Box/Byron) 5.09

Side B

1. DREAMMARE (Newton) 4.39 

2. REAL TURNED ON (Box/Byron) 3.37 

3. I’LL KEEP ON TRYING (Box/Byron) 5.24 

4. WAKE UP (SET YOUR SIGHTS) (Box/Byron) 6.22 


GYPSY 

I was only seventeen
I fell in love with a gypsy queen
She told me: ”Hold on”
Her father was the leading man
Said: ”You’re not welcome on our land”
And then as a foe
He told me to go

He took me to a little shack
And put a whip across my back
Then told her: ”Leave me”
I was out for quite a time
Came back with her on my mind
Sweet little girl
She means all the world

Oh, I want my qypsy queen
Will she still be torn between
Her father and lover
One day I will go to him
Strong enough to fight and win
The kind of a man
That he’ll understand

CIKÁNKA

Bylo mi pouhých sedmnáct let.
Zamiloval jsem se do cikánské královny.
Řekla mi: "Vytrvej"
Její otec byl kápo
Řekl: "Na naší půdě nejsi vítán"
A pak jako nepřítel
řekl mi, abych šel

Zavedl mě do malé chatrče.
a přetáhl mi bičem přes záda.
Pak jí řekl: "Nech ho být"
Dlouho jsem byl pryč
Vrátil jsem se s ní v hlavě
Sladká holčička
Má pro mě význam celého světa

Oh, chci svou cikánskou královnu
Bude stále rozpolcená
mezi svým otcem a milencem
Jednou půjdu za ním
Dost silný, abych bojoval a zvítězil
Jako chlap
kterýho uzná.


WALKING IN YOUR SHADOW 

I’m walking in your shadow
Ever since you went away
And the clock on the wall
Really hasn’t very much to say
Oh, you left me bleeding
And left me needing you

In so very many ways
I was trying to attract your mind
But I’m the lonely one
‘Cause I’ve had to leave it all behind

Lied and deceiving
Why should I be grieving you

Ride on a golden wave
Set sail for the sun
Make every cloud your slave
Don’t be alone

When I get back from my trip
Of the ocean wide
Still walking in your shadow
And still looking for somewhere to hide

If I am worse off
It’s all because of you
It’s all because of you

CHODÍM VE TVÉM STÍNU

Jdu ve tvém stínu
od té doby, co jsi odešla
A hodiny na zdi
věru nemají moc co říct
Ach, nechala jsi mě krvácet
A nechala mě toužit po Tobě

na tolik způsobů.
Snažil jsem se upoutat tvou mysl
ale jsem tak sám...
protože jsem to všechno musel nechat za sebou

obelhán a oklamán.
Proč bych tě měl oplakávat

Jeď na zlaté vlně,
napni plachty ke slunci
udělej z každého mraku svého otroka
Nebuď sama.

Když se vrátím z cesty
od širého oceánu,
stále kráčím ve tvém stínu
a stále hledám místo, kde se schovat.

Jestli mi bude hůř
to všechno kvůli tobě
to všechno kvůli tobě


COME AWAY MELINDA 

Daddy, daddy, come and look
See what I have found
A little ways away from here
While digging in the ground

Come away Melinda
Come in and close the door
It's nothing, just a picture-book
They had before the war

Daddy, daddy, come and see
Daddy, come and look
Why, there's four or five little Melinda girls
Inside my picture book

Come away Melinda
Come in and close the door
There were lots of little girls like you
Before they had the war

Oh Daddy, daddy, come and see
Daddy, hurry do
Why, there's someone in a pretty dress
She's all grown up like you
Won't you tell me why

Come away Melinda
Come in and close the door
That someone is your Mummy
You had before the war

Daddy, daddy, tell me if you can
Why can't things be the way they were
Before the war began

Come away Melinda
Come in and close the door
The answer lies in yesterday
Before they had the war

POJĎ PRYČ MELINDO

Tati, tati, pojď se podívat.
Podívej se, co jsem našla
Kousek odtud
při kopání v zemi.

Pojď pryč Melindo
pojď dál a zavři dveře,
je to jen obrázková knížka,
která vyšla před válkou.

Tati, tati, pojď se podívat
Tati, pojď se kouknout
Proč jsou tam čtyři nebo pět holčiček Melind
uvnitř mé obrázkové knížky?

Pojď pryč Melindo
Pojď dál a zavři dveře
Takových holčiček, jako jsi ty, byla spousta.
Předtím, než byla válka

Oh tati, tati, pojď se podívat
Tati, pospěš si
Proč, je tu někdo v krásných šatech.
Je celá dospělá jako ty.
Neřekneš mi proč?

Pojď pryč Melindo
Pojď dál a zavři dveře
Ten někdo je tvoje maminka.
kterou jsi měla před válkou.

Tati, tati, řekni mi to, jestli můžeš.
Proč nemůže být všechno jako dřív
Předtím, než začala válka

Pojď pryč Melindo
Přijď a zavři dveře
Odpověď leží ve včerejšku
Předtím, než byla válka.


LUCY BLUES 

Well, the very first time
I saw you darling
Not one single word
Would come to my lips

Yes, the very first time
I saw you darling
Not one single word
Would come to my lips

You see, I was so afraid
You wouldn’t love me
I wanna tell you right now
I was frightened right down
To my fingertips

So baby, when you went away
That unlucky day last September
I was like a little lost boy
In the wilderness
Baby baby baby baby baby baby baby
When you went away
I was like a little lost boy in the wilderness

And I’ve just been sitting here thinking of
Everybody I’ve ever known
Well, you know I still love you the best
Yeah, the best

LUCY BLUES

No, v ten první okamžik
co jsem tě viděl miláčku
mi jediné slovo
nepřišlo na jazyk

Ano, v ten první okamžik
co jsem tě viděl miláčku
mi jediné slovo
nepřišlo na jazyk

Vidíš, tak moc jsem se bál
Že mě nebudeš milovat
Chci ti říct hned teď
Byl jsem k smrti vystrašený
Až do konečků prstů

Ach miláčku, když jsi odešla
ten nešťastný den loňského září
Byl jsem jak malý ztracený chlapec
V divočině
Bejby, bejby
Když jsi odešla
Byl jsem jak malý ztracený chlapec na poušti

A jen tak tu sedím a přemýšlím o tom.
A myslím na všechny které jsem kdy znal
No, víš, že tě mám pořád nejradši
Ano, stále nejvíce


DREAMMARE 

Grinning demons, smiling sideways
Laughing in my face
Here within my troubled sleep
There’s such a lonely place
Running fast but never moving
I can’t get away
Strange but realistic objects
Making me that way

Then it’s gone as fast as it came
Evil dream
Changing like the sun turn to rain
It would seem

La la la la la …

Dining with the gods of beauty
On a distant shore
Tasting fruits of untold sweetness
Never seen before
Dancing stars with crystal voices
Beckon with their eyes
Unicorn of many colours
Rides to paradise

Then it’s gone as fast as it came
Peaceful scene
Changing like the sun turns to rain
It would seem

La la la la la …

Sleepless nights that last a lifetime
Crucify my head
Dreams of peace and then disaster
Wish that I were dead
Looking for the end of darkness
Seeking out the day
For escape with ??? bearing me away

Then it’s gone as fast as it came
Peaceful scene
Changing like the sun turns to rain
It would seem

La la la la la …

Come into my dream

NOČNÍ MÚRA

Chechtající se démoni, usmívající se bokem
Vysmívají se mi do tváře
Tady v mém neklidném spánku
je takový opuštěný místo...
Běžím rychle, ale nepohnu se
Nemohu se hnout z místa
Podivné ale reálné předměty
mě dělají takovým

Pak to odešlo tak rychle jako přišlo
Ďábelský sen
Mění se jako se slunce se mění v déšť
Zdálo by se

La la la la la…

Večeřím s bohyněmi krásy
na vzdáleném pobřeží
pochutnávajíc plody nevýslovné sladkosti
nikdy předtím neviděné
Tančící hvězdy s křišťálovými hlasy
vyzýván jejich očima
Mnohobarevný jednorožec
jede do ráje

Pak to odešlo tak rychle jako přišlo
mírumilovná scenérie
mění se jako se slunce mění v déšť
Zdálo by se

la la la la

Bezesné noci, trvající věčnost
křižují moji hlavu
Sny o míru a pak hrůza
Kéž bych byl mrtev
vyhlížím konec temnoty
vyhlížím den
abych unikl rychlostí hromu, který mě unáší pryč

Pak to odešlo tak rychle jako přišlo
mírumilovná scenérie
se mění jako slunce se mění v déšť
Zdálo by se

La la la la la …

Pojď do mého snu


REAL TURNED ON 

Girl, before you go now
There’s one thing I wanted to do
That’s get you to come back
Because I wanna make love to you

Got me real turned on
Yes, you have

But there’s something in your eyes
Telling me you have to go
Something in your eyes
But you’re trying not to let it show

Got me real turned on

Next time you come over
I’ll buy you a bottle of wine
Just take a little drink
And everything will turn out fine
Yes, it will

Whoa baby, do you know
What I’ve got in mind
Can you guess what it is
Or do you want it on the line

Got me real turned
Got me real turned
Got me real turned
Got me real turned on

SKUTEČNĚ NAŽHAVEN

Holka, dříve než teď odejdeš
je tu jedna věc, kterou jsem chtěl udělat.
A sice přimět tě, aby ses vrátila
protože se chci s Tebou milovat.

Fakt mě to vzrušuje
Ano, to ty!

Ale je tu něco v tvých očích
co mi říká, že máš jít
Něco v tvých očích
ale ty se to snažíš skrýt.

Fakt mě to vzrušuje

Až příště přijdeš
koupím ti láhev vína
jen se trochu napij
a všechno bude v pořádku
Ano, bude.

Jé lásko, víš
co mě napadlo?
Můžeš hádat co to je
nebo to chceš hned

Fakt mě to vzrušuje
fakt mě to vzrušuje
fakt mě to vzrušuje
fakt mě to vzrušuje


I’LL KEEP ON TRYING 

You came to me
With all of your lies
And I was taken in so well
It took me quite a time
To see the disguise
You made it very hard to tell
Now here you are again
But you’re begging in vain
‘Cause I really don’t want to know

You came to me
With a little bit of charm
You had me down on my knees
I didn’t really think
There was any harm
But all you ever did was tease
You took all the love
That I ever had to give
There was nothing left to show

Well, I remember everything
Everything around me
The long dark of winter
Till the breath of spring
Came close enough to drown me

So I’m gonna keep on trying
Till I feel like dying
And I lay down and pass away
But that won’t happen till tomorrow
And by then I can borrow another day
So I’m gonna keep on trying

BUDU SE SNAŽIT DÁL

Přišla jsi za mnou
se všemi svými lžemi
A já jsem se tak nechal unést,
že mi trvalo nějakou dobu
než jsem uviděl ten převlek
Ty jsi mi to velmi ztížila.
Teď jsi tu zas,
ale žebráš zbytečně,
protože já to opravdu nechci vědět

Přišla jsi za mnou
s trochou šarmu
Měla jsi mě na kolenou
Skutečně jsem nemyslel
že by došlo k nějaké bolesti
Ale vše co jsi kdy udělala byla zrada
vzala jsi všechnu lásku,
kterou jsem Ti kdy mohl dát.
Nezbylo nic, co bys mi mohla ukázat

Ano, vzpomínám si na všechno
na všechno kolem mě
dlouhou tmu zimy
až k závanu jara
které přišlo dost blízko na to, aby mě strhlo sebou

Takže to budu dál zkoušet
dokud se mi nebude chtít umřít
A lehnu si a zesnu
ale to nebude dřív než zítra
A do té doby si mohu půjčit každý další den
Takže se budu snažit dál.


WAKE UP (Set Your Sights) 

Wake up, set your sights
For never shall we fail
Stand up for your rights
And justice will prevail

You’re listening
Through endless nights
And decision is your goal
So wake up, set your sights
Oh, the time is right for your role
Yeah, or your role

Wake up, wake up, wake up
Set your sights
Never, never, never
Shall we fail
Stand up, stand up, stand up
For your rights
Justice, justice, justice
Will prevail

There in the morning
Flying over the hills
While men are yawning
They are crushed by our wills
Never have I witnessed
People in fear
Not like today
Not in many a year

Go kill another
There are more close behind
”No” screams a mother
”Are you out of your mind”
Though they are shattered
They just don’t seem to yield
Bodies are scatteredd
In all parts of the field

Oh no, did i tell you
What would happen if you tried
”Oh god, stop this killing!”
Said a young man
Before he died

PROBUĎTE SE (uvědomte si, co chcete)

Probuď se, uvědom si své cíle
protože bychom nikdy neměli zklamat.
Povstaň za svá práva
A spravedlnost zvítězí

Posloucháš
přes nekonečné noci
a rozhodnutí je tvůj cíl
Tak se probuď a uvědom si své cíle.
Teď je správný čas pro tvoji roli
Ano pro tvoji roli

Probuď se, probuď se, probuď se
uvědom si své cíle
Nikdy, nikdy, nikdy
Nesmíme selhat
Probuď se, probuď se, probuď se
Pro tvá práva
Spravedlnost, spravedlnost, spravedlnost
Zvítězí

tam k ránu
Letíce přes hory,
zatímco lidé zívají
jsou drceni naší vůlí.
Nikdy jsem nebyl svědkem
lidí ve strachu
Ne jako dnes
nikdy za tolik let

Jdi a zabij dalšího
Jsou tu další v těsném závěsu
"Ne" křičí matka,
"zbláznili jste se"?
Ačkoli jsou zdrceni,
nezdá se že by se chtěli bránit
Těla jsou rozmetána
do všech koutů pole

Ó ne, říkal jsem vám
co se stane, když to zkusíte.
"Ó bože, zastav to zabíjení!"
řekl mladý muž
Než zemřel


URIAH HEEP:
DAVID BYRON - Lead Vocals
KEN HENSLEY - Organ, Slide Guitar, Mellotron, Piano and Vocals
MICK BOX - Lead Guitar, Acoustic Guitar, Vocals
PAUL NEWTON - Bass Guitar, Vocals
OLLIE OLSSON - Drums, Percussion
*
Our Thanks To:
ALEX NAPIER - Drums on all tracks excepting ”Dreammare” & ”Lucy Blues”
COLIN WOOD - Keyboard on ”Melinda” & ”Wake Up”
*
RECORDING: Lansdowne Studios, London
RECORDING ENGINEER: Peter Gallen
MIXING ENGINEERS: Peter Gallen and Peter Olliff
PRODUCTION: Gerry Bron for Hit Record Productions Limited
PHOTOGRAPHS: Pete Smith
SLEEVE DESIGN: Robin Nicoll (Design Machine)
RECORDED EARLY 1970


« ZPĚT / BACK