Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
FALLEN ANGEL
Side A

1. WOMAN OF THE NIGHT (Box/Lawton/Kerslake) 4.07 

2. FALLING IN LOVE (Hensley) 2.59 

3. ONE MORE NIGHT (LAST FAREWELL) (Hensley) 3.35 

4. PUT YOUR LOVIN’ ON ME (Lawton) 4.08 

5. COME BACK TO ME (Kerslake/Hensley) 4.22 

Side B

1. WHAD ’YA SAY (Hensley) 3.41 

2. SAVE IT (Bolder/McDonald) 3.33 

3. LOVE OR NOTHING (Hensley) 3.02 

4. I’M ALIVE (Lawton) 4.18 

5. FALLEN ANGEL (Hensley) 4.51 


WOMAN OF THE NIGHT 

Ride along lady
Woman of the night
Looking for a place to go
Dancing on storm clouds
Hiding from the light
Looking for an easy Joe
You just wanna play around
Searching for a higher ground

Walking every side street
Kicking up the leaves
Running from the pouring rain
Standing on the corners
Shaking from the cold
Only got yourself to blame
You just wanna play around
Searching for a higher ground

Someone who could
Make you happy
Soemone who would care
You’ve broken your life
Beyond repair
You’re reaching for every rainbow
You’re wondering why
Don’t reach out for love
‘Cause it’s a lie

You’ve got your
Number on the wall
Of some deserted station hall
Is this your only claim to fame
Will you just play
Your waiting game
But you won’t stop
The things you do
Some night the evil
Get to you

ŽENA NOCI

Užívám si s dámou,
ženou noci
co hledá místo, kam by mohla jít
co tančí na bouřkových mracích,
skrývá se před světlem
hledá jakýhokoli Lojzu.
Chceš si jen hrát
hledat pro sebe výhody.

Procházíš každou postranní ulicí
kopeš do listí
utíkáš před lijákem
stojíš na nárožích
třeseš se zimou
Můžeš si za to jenom sama
Chceš si jen hrát
Hledáš pro sebe výhody.

Někoho, kdo by Tě mohl
učinit šťastnou
Někoho, komu by na tobě záleželo
Zničila sis život,
který se nedá napravit

Chytáš se každýho stébla
Přemýšlíš, proč
nedosáhneš na lásku
Protože žiješ ve lži.

Něco znamenáš jen
v jakési opuštěné nádražní hale
Je to tvůj jediný nárok na slávu
Budeš si jen hrát
svou vyčkávací hru
Ale nepřestaneš s tím, co děláš.
Jednou v noci se zlo k tobě dostane


FALLING IN LOVE 

Falling keep on falling
I keep on falling love

Now I don’t mind
All this running around
Seems I’ve been doing it
Most of my life
My music’s been kind
But some days I find
It brings me two kinds of trouble
And three kinds of strife

So don’t try to compare it
‘Cause I just want to
Share it with some people
I like to call friends
There ain’t nothing bad and
No need to feel sad
And there’s certainly no need
To make amends

It won’t do you no harm and
There’s no cause for alarm
I won’t be praying for
Help from above
If the only thing
Wrong with rock and roll
Is that I keep on falling in love

ZAMILOVÁVAT SE

Padám, padám,
Stále se zamilovávám

Teď už mi nevadí
všechno to běhání kolem
Zdá se, že jsem to dělal
většinu svého života
Moje hudba byla laskavá
ale někdy se mi zdá, že
mi přináší dva druhy problémů
a tři druhy sporů

Tak se to nesnažte porovnávat
protože já se chci jen
podělit s některými lidmi,
rád bych řekl s přáteli.
Není nic špatného a
není nutno se cítit smutně
a rozhodně není potřeba
něco napravovat

Neublíží ti to a
není důvod k obavám
Nebudu se modlit za
pomoc shůry
pokud jediná věc
co je špatně na rock and rollu je,
že se stále zamilovávám


ONE MORE NIGHT
(LAST FAREWELL)
 

City lights are
Burning in the distance
Seems they’re tellin’ me
To hurry home
But I can’t push these
Wheels of mine no harder
So hold on baby for me
One more night alone

There’s time for me to take just
One look over my shoulder
One last glance at
What’s been going on
’Cause I’ll be there at
First light in the morning
We’ll pick up the pieces
Baby, then we’ll be long gone

Pick up the pieces and run with me
As fast as you can
You know you always said
I was the man
Pick up the pieces, let’s do it now
Let’s say our last farewell
Tomorrow may be too late
As far as I can tell

JEŠTĚ JEDNA NOC
(POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ)

V dálce hoří
světla města,
jako kdyby mi říkala
abych si pospíšil domů.
Ale už to nejde
jet rychleji.
Tak se drž, miláčku, ještě jednu noc sama.

Je čas, abych se
naposledy přes rameno ohlédl
Jeden poslední pohled na
to, co se dělo
poněvadž budu tam
ráno za svítání
Dáme to všechno do pořádku
baby, pak už bude všechno pryč

Dej se dohromady a poběž se mnou
jak nejrychleji můžeš
Víš, že jsi vždycky říkala
že já jsem ten pravý.
Dejme se do kupy, udělejme to teď.
Řekněme si poslední sbohem
Zítra může být pozdě
pokud mohu říct.


PUT YOUR LOVIN’ ON ME 

Lady oh lady you’re
Driving me crazy
You brought out the devil in me
You turned on my fire
With words of desire
You sure put the lovin’
Sure put the lovin’ on me

You’re sending me reeling
With love that you’re giving
Spinning my poor heart around
The feelings that should be
Have finally saved me
You sure put the lovin’
Sure put the lovin’ on me

Ain’t no use in trying
I never would deny that
I love you love you
Ain’t no doubt about it
I just can’t live without it
I love you love you
Yes I love you, I really love you

Don’t know what it is
That you’re putting down
I only know it ain’t no game
I only know what
You’re doing to me
And baby you’re
The one to blame

Lady oh lady you’re
Driving me crazy
You’re flying me high
With your eyes
No use in trying
Ain’t no use denying
You sure put the lovin’
Sure put the lovin’ on me
Put your lovin’ on me

MILUJ MĚ VÍC

Dámo, dámo,
přivádíš mě k šílenství
Probudila jsi ve mně ďábla
zapálila jsi můj oheň
slovy touhy
je to jistý, že jsi zavinila
že miluju.

Posíláš mě do kolen
láskou, kterou mi dáváš.
Roztáčíš mé ubohé srdce.
Pocity, které měly nastat, už mě
konečně zachránily
jistě jsi zapříčinila
to že tĚ děsně miluji.

Nemá smysl se snažit
Nikdy bych to nepopřel
Miluji tě, miluji tě
Není žádných pochyb
Prostě bez toho nemůžu žít
Miluji tě, miluji tě
Ano, miluji tě, opravdu tě miluji

Nevím, co to je,
že to shazuješ
Vím jen, že to není žádná hra
Já jen vím, co
mi způsobuješ
A zlato, ty jsi ta,
kdo za to může

Dámo, ó dámo,
přivádíš mě k šílenství
Svýma očima mě
vynášíš do nebes
Nemá smysl se snažit
Nemá smysl to popírat
jistě jsi zapříčinila
to že Tě děsně miluji.
Miluj mě víc.


COME BACK TO ME 

Alone again I feel so alone again
With this emptiness I just can’t hide
Picture me with a broken heart
See the tears run down my face

Everything I had has gone ...
Loneliness ... still lingering on
Everything I thought was mine ...
Come back to me
Can’t we try it one more time
Come back to me

I know I’ll find another love in time
But you’ll always be there
In the back of my mind
The power of love
Can bring such pain
But I still love you, I just love you

Alone again I’m so alone again
With nothing but you on my mind
Can’t you see
What you’ve done to my life
What can I do to
Win you back again

VRAŤ SE KE MNĚ

Zase jsem sám, cítím se tak sám
s tou prázdnotou, kterou nemůžu skrýt.
Představ si mě se zlomeným srdcem
pozoruj, jak mi slzy stékají po tváři

Všechno, co jsem měl, je pryč...
osamělost ... stále přetrvává
všechno, co jsem si myslel, že je moje...
vrať se ke mně
nemůžeme to zkusit ještě jednou?
vrať se ke mně.

Vím, že časem najdu jinou lásku
ale ty tu budeš vždycky
v mojí mysli
Síla lásky
může přinést takovou bolest
ale já tě stále miluji, prostě tě miluji

Zase jsem sám, zase jsem tak sám
s ničím jiným než s Tebou v hlavě.
Copak to nevidíš,
co jsi udělala s mým životem?
Co můžu udělat,
abych Tě získal zpátky?


WHAD’YA SAY 

Lady you’re tyin’ me down
Turning my heart to stone
And I can’t help feeling
I’d be better off
Back out in the streets alone

Baby you’re hurtin’ me
Deserting me again
I looked for your loyalty
And found a fickle friend

We could try to get back
On the right track baby
Or leave it, just throw it away
We could pick it up, pack it up
Make up or break up
Let’s try it again, whad’ya say

Faced with this situation
There’s two things we can do
A lot of it is up to us
But most of it’s down to you
You know we
Shouldn’t play with love
It’s a dangerous thing to do
So let’s not get agony
Snd ecstasy confused


SAVE IT 

Gonna take my heart and my soul
An dlay it onto someone’s daughter
Gonna give out all that I got
To the woman by the winding river
To the woman who sits by the water

Gonna spend the rest of my time
With the woman by the winding river
Gonna let her know, I’ll give her all,
That I got forever and ever

She knows what I like
She knows what I need
And babe let me tell you
She’ll give it all to me

Save it, save it, save it all for me


LOVE OR NOTHING 

You gotta make up your mind
’Cause you’re running out of time
You know it’s your game
And the winner takes all
It’s time for you to realise
There’s gonna be no compromise
It’s gotta be love or nothing at all

I’ve thought about a new beginning
But you know your heart’s not in it
There’s something inside
That ain’t hearing my call
And each new misty morning
Brings a constant warning
It’s gotta be love or nothing at all

It’s no good climbing in the back seat
In the name of love
Or tryin’ to be somebody
That you know you’re not
Sneakin’ out the back door
At the dead of night
’Cause you’re never gonna find out
What it’s really like


I’M ALIVE 

How strange when you know the feeling
That something ain’t right
You’re fooled by the need of being
You’re blind to the light
Don’t ask where the stranger leads you
He’ll show you the way
Just go out and make your conquest
You’ve something to say

I’m alive, I’m alive, and I’m me
I’ve just got to be free
I’m alive to the world

There’s been so much bad time wasted
Just look and you’ll see
We’ve got so much going for us
It’s not just a dream
Let’s look and we’ll find the answers
To questions I’ve made
We’ll reach out for new beginnings
Let love show the way

Let’s leave our past behind
A little hurt can make us blind
And we’ll just smile and say
We’ve found a better way
’Cause now we know
That we’re alive


FALLEN ANGEL 

Fallen Angel ... Fallen Angel ...
Everyone I see reminds me of you
I keep turnin’ round
Expectin’ you to be there
I keep seein’ our past
Through my looking glass
But fallen angel
Where are you now

After all these years
I remember the tears
As we parted you said
Don’t forget me
You were ridin’ so high
Now they’re passin’ you by
Girl I never forget you
Please come and get me

Livin’ without you is
Hard enough anyway
But knowin’ you’re hurtin’
Makes it so much worse every day
I just wanna love you
Any way that I can
And watching you cry wasn’t
Part of my plan

Fallen Angel ... Fallen Angel ...
Tell me how did it feel
In your promised land
That you chose as
Your pain and your pleasure
A temporary sanctuary
Oh fallen angel
I am your real treasure
Fallen Angel ... Fallen Angel ...

PADLÝ ANDĚLI

Padlý anděli ... Padlý anděli ...
Každý, koho vidím, mi tě připomíná
Pořád se ohlížím
čekám, že tam budeš
Pořád vidím naši minulost
skrz mé zrcadlo
Ale padlý anděli
Kde jsi teď?

Po všech těch letech
pamatuji si ty slzy.
Když jsme se loučili, řekla jsi
"Nezapomeň na mě"
Byla jsi tak vysoko v oblacích,
teď tě míjejí
Děvče, nikdy na tebe nezapomenu
prosím, přijď si pro mě

Život bez Tebe
je dost těžký
Ale vědět, že tě to bolí
to dělá každý den mnohem horší
Chci tě jen milovat
jak jen to jde
a dívat se na tvůj pláč nebylo
součástí mého plánu

Padlý anděli... Padlý anděli ...
řekni mi, jaký to byl pocit
Ve tvé zaslíbené zemi,
kterou sis vybral jako
svou bolest a potěšení,
dočasné útočiště.
Ó padlý anděli
Jsem tvůj skutečný poklad
Padlý anděli ... Padlý anděli ...


URIAH HEEP:
MICK BOX - Electric and acoustic guitar
TREVOR BOLDER - Bass guitar
JOHN LAWTON - Lead vocals
LEE KERSLAKE - Drums, Syn-drums, Back-up vocals
KEN HENSLEY - Keyboards, Synthesizer, Slide and acoustic guitar, Back-up vocals

CHRIS MERCER of ”Gonzales” tenor solo on ”Save It”

Produced by GERRY BRON and KEN HENSLEY
Engineer PETER GALLEN
Assisted by JOHN GALLEN, JULIAN COOPER, COLIN BAINBRIDGE
Recorded and mixed at Roundhouse Recording Studios,London, England, April, July & August 1878« ZPĚT / BACK