Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
INNOCENT VICTIM
Side A

1. KEEP ON RIDIN’ (Hensley/Williams) 3.41 

2. FLYIN’ HIGH (Hensley) 3.18 

3. ROLLER (Bolder/McDonald) 4.38 

4. FREE ’N’ EASY (Lawton/Box) 3.02 

5. ILLUSION (Hensley) 5.02 

Side B

1. FREE ME (Hensley) 3.35 

2. CHEAT ’N’ LIE (Hensley) 4.50 

3. THE DANCE (Williams) 4.49 

4. CHOICES (Williams) 5.42 


KEEP ON RIDIN' 

By tomorrow morning
At the early dawn
I gotta hit the road
So long lady
Till another day, right now
I gotta be movin’ on
Another town and
The singer needs a song
I know you’re on your own
I’ll be back before too long
Do what I gotta do
And you know how
My heart loves to run, I gotta ride

There’s a city waiting
And a railroad station
Where my face is known
And an old hotel
That I know so well
It’s a little bit like home
It’s a situation
Not of my own choosing
And though a gamblin’ man
Would say that I was losing
I started out to win
And I’ll do it again
I’m never givin’ in
‘Cause if it comes down
To my heart, or my pride
I’m gonna ride

And I know you say
I’m driftin’ on a dream
Watch your step boy
It may not be what it seems
I just can’t shake
This feelin’ here inside
This heart of mine just
Keeps tellin’ me to ride, ride

JEDU DÁL

Do zítřejšího rána
za časného svítání
musím vyrazit na cestu,
sbohem dámo.
Do dalšího dne, právě teď
musím odjet.
Další město a
zpěvák potřebuje píseň
Vím, že jsi sama
Vrátím se dřív než za dlouho
Udělám, co udělat musím
A ty víš jak mé srdce
rádo běží, musím jet

Čekající město
a nádraží
kde znají mou tvář
a starý hotel
který tak dobře znám
jsem tam skoro jak doma
Je to situace
kterou jsem si sám nevybral
a jako gambler
bych řekl, že jsem prohrával.
Začal jsem vyhrávat
a udělám to znovu
nikdy to nevzdám
protože jestli to přijde na mé srdce, nebo na mou pýchu
jedu dál.

Vím, že říkáš,
že se nechávám unášet snem
Dávej si pozor, kam šlapeš, chlapče
mnemusí to být tak, jak to vypadá
nemohu se jen tak zbavit
toho pocitu tady uvnitř
moje srdce právě
mi říká, abych jel, jel


FLYIN' HIGH 

Well I’m flyin’ high
And I know the reason why
‘Cause the wind of change
Has blown my way
And you love me
As much today as I love you

I used to think
That love was strange
It was something
That I used to ease the pain
Though at times
It seems it hurts to touch
It’s never gonna hurt
As much as no love at all

Flyin’ high, it’s a crazy feelin’
Flyin’ high, ‘cause
I’ve learnt the meaning of love
Flyin’ high it’s a crazy feelin’
Flyin’ high ‘cause I believe in love

VZNÁŠÍM SE

No, vznáším se,
a vím proč
protože vítr změn vane mým směrem
a ty mě miluješ
Stejně jako já dnes miluji tebe

Dřív jsem si myslel
že láska je divná
bylo to něco, co jsem užíval na zmírnění bolesti.
Ačkoli někdy se zdá,
že na dotek bolí
nikdy nebude tolik bolet
tak jako život bez lásky.

Vznášet se, to je bláznivý pocit.
vznášet se, protože
jsem se naučil význam lásky
Vznášet se, to je bláznivý pocit.
vznáším se, protože věřím v lásku.


ROLLER 

Oo where - is she woman
She’s only here for the sun
It’s now - you’ll discover
She’s only here for the fun
And who - will move over
Sweet talker choosin’ her side
And it’s then - it’s all over
She’ just along for the ride

She’ s a roller
She’s just a roller
Bet she’ll roll her life away

One town is just like another
One man will just never do
Don’t turn around
When she calls out your name
She’ll only break you in two

She’s a roller
She’s just a roller
Rolling time come today

DÁVAČKA

Kde je ta žena?
Je tu jen kvůli slunci
Teď - to zjistíš
Ona je tu jen pro zábavu
A kdo - uvolní místo
Sladký mluvka si ji vybere
A pak - je po všem
Ona je tu jen na to jedno

Je to dávačka.
Ona je jenom dávačka
Vsadím se, že bude dávat každýmu celý svůj život

Jedno město je jako druhé
Jeden muž prostě nikdy nestačí
Neotáčej se
Když volá tvé jméno
Jen tě zlomí ve dví

Je to dávačka
Je to jenom dávačka
Dneska je na šuk správnej čas.


FREE'N'EASY 

Ain’t it strange
That when you’re onely
And your friends they’re not around
So you make your big decision
Get your feet back on the ground

When you’re down
And no one wants you
And your friends
Wonder who you are
But your friends
They don’t desert you
When you make it
You’re a star

(But I’m gonna stay)
Free and Easy
‘Cause I know just what I am
Gonna be Free and Easy

I’ve been through all the heartaches
And I’ve been through all the pain
But when you’re up and riding high
Everybody stakes their claim

SVOBODNÝ A V POHODĚ

Není to zvláštní?
že když jsi sám
a tví přátelé nejsou nablízku
tak uděláš své velké rozhodnutí
zase si žít po svým

Když jsi na dně
a nikdo tě nechce
a tví přátelé
se diví, kdo vlastně jsi
Ale tví přátelé
tě neopustí
Když se ti to podaří
budeš za hvězdu.

Ale já zůstanu
svvobodný a v pohodě
protože vím, kdo jsem
budu v pohodě, svobodný...

Prošel jsem si všemi bolestmi srdce
a prošel jsem si všemi útrapami
Ale když jsi nahoře a daří se Ti,
všichni se k Tobě hlásí.


ILLUSION 

In a forest known as heartbreak
In a clearing in the wood
‘Cross a pathway called confusion
Toward the garden of delight

You’ll reach the river of desire
And meekly try to cross it
While the valley of love
Keeps avoiding you
Because it’s only an illusion

Upon the hill of high ideals
You begin to wonder if it’s real
You are reaching sleep’s oasis
You begin to wonder how you feel

But it happens so quickly
It doesn’t fit into your scenes
Tossin’ and turnin’
The star of so many scenes
It’s only an illusion

ILUZE

V lese známém jako zlomené srdce
na lesní mýtině
přes cestu zvanou zmatek
směrem k zahradě rozkoše

Dojdeš k řece touhy
a pokorně se ji pokusíš překročit
zatímco údolí lásky
se ti vyhýbá
protože je to jen iluze

Na kopci vysokých ideálů
začínáš přemýšlet, jestli je to skutečné
Dostáváš se do oázy spánku
začínáš přemýšlet, jak se cítíš.

Ale stane se to tak rychle
nezapadá to do tvých myšlenek
házíš sebou a otáčíš se
hvězda tolika scén
Je to jen iluze...


FREE ME 

Why should I worry
That you might not love me
You’re not the only love
That I’ve ever had
Your sweet memory
Will always comfort me
So why should I be feeling sad

As far as I can tell
You knew so well
I was always
At the end of the line
I loved you as much
As any man can
But not enough
To make you mine

So long, easy rider
I know I’ll miss you for a while
But sooner or later
I know that I’ll forget you

Free me, somebody free me
Why won’t you free me
Free me from your spell

We let a good love die
We let it pass us by
Though you try to
Keep me hangin’ on
But with all this doubt
It’ll never work out
So tomorrow I’ll be travellin’ on

So long, easy rider
I know I’ll miss you for a while
But sooner or later
I know that I’ll forget you

So come on and free me
Why won’t you free me
Free me from your spell

NECH MĚ BÝT

Proč bych se měl trápit tím
že mě asi nemiluješ?
Nejsi jediná láska
kterou jsem kdy měl
Tvé sladké vzpomínky
mě vždycky potěší
tak proč bych měl být smutný?

Pokud můžu něco říct, tak
Tys velmi dobře věděla,
že jsem jel vždycky
na doraz,
miloval jsem Tě tak
jak jen člověk dovede,
ale ne dost na to
aby ses stala mou.

Tak čau, má postelová královno
jo, budeš mi chvíli chybět
ale vím, že dřív nebo později
na Tebe zapomenu.

Osvoboďtze mě, osvoboďte mě někdo
proč mi nezbavíte pout?
zbav mě svého kouzla.

Necháváme správnou lásku zemřít
necháváme ji projít kolem
ačkoli se mě snažíš
udržet
ale u všech pochyb,
to nikdy nebude fungovat
takže zítra jedu dál.

Tak čau, má postelová královno
jo, budeš mi chvíli chybět
ale dříve nebo později
na Tebe zapomenu.

Tak jdi a nech mě být
proč mne nezbavíš
svých pout?


CHEAT'N'LIE 

Well, it seems to me
That I’ve been cheated
And it would appear
That I’ve been lied to
All the promises
That you repeated
Were never destined
To come true

When I stop to think
How once I trusted you
It’s harder still
To bear this doubt
I’m a innocent victim of
Heartbreaking circumstances
And I still can’t get it figured out

All you did was cheat and lie
Now you’re gone and
Made me cry
My heart is heavy and
I just can’t get it straight
Just the way you made me feel
A wound that only time can heal
Won’t you take a little time
To show me my mistake

PODVEDEN A OBELHÁN

Zdá se mi, že
že jsem byl podveden
A zdá se, že
jsem byl obelhán
všemi sliby
které jsi opakovala
a které nikdy nebyly
míněny vážně.

Když se zastavím a přemýšlím
jak jsem ti kdysi věřil
Je to ještě těžší
snášet tyhle pochybnosti
Jsem nevinná oběť
srdcervoucích okolností
A stále to nemůžu pochopit.

Všechno, co jsi udělala, bylo, že jsi podváděla a lhala
Teď jsi pryč a
Přinutila jsi mě k pláči
Mé srdce je těžké a
nemůžu si to ujasnit
Jen to, jak jsem se kvůli tobě cítil
Ránu, kterou zahojí jen čas
Neudělala by sis čas,
abys mi ukázala kde jsem udělal chybu?


DANCE 

See the picture in the hall
Framed in magic on the wall
Ain’t it funny how it glows
What’s on the inside
No one knows
What makes this picture
So inviting
To those who stand outside it
Maybe it’s the dancers
Or maybe it’s the dance
The dancer dances

Thousands fill the gallery
Pay their price to see a dream
They can make believe for free
Two hours’ worth of fantasy
Maybe they pretend
The picture’s them
Or maybe they just love
To sit and blend
Maybe it’s the dancer
Or maybe it’s the dance
The dancer dances

Tonight the picture has no frame
Colours unleash and float away
To each and everyone of you
Tonight the spirit brings the news

You become a part of it all
Thousands turn to one in the hall
You become the dancer
And we become the dance
The dancer dances.

TANEC

Podívej se na obrázek v hale
zarámovaný na stěně v kouzelném rámu
Není to legrační, jak září?
Co je uvnitř? -
- nikdo neví.
Co dělá ten obraz
tak lákavým
pro ty, kteří stojí mimo něj?
Možná jsou to tanečníci
Nebo je to možná ten tanec
co ta tanečnice tančí

Tisíce lidí zaplní galerii
Zaplatí si, aby viděli sen
Mohou věřit zadarmo
dvě hodiny fantazie
Možná předstírají
že ten obraz je o nich
nebo možná jen rádi
sedí a splývají s ním.
Možná je to tanečnice
nebo je to ten tanec
co ta tanečnice tančí

Dnes v noci obraz nemá rám
Barvy se uvolňují a odplouvají
na každého z vás
Dnes v noci duch přináší zprávu

Stáváte se součástí toho všeho
tisíce lidí v sále se promění v jednoho.
Stáváš se tanečníkem
A my se stáváme tím tancem
co ta taanečnice tančí.


CHOICES 

I was walking all alone
Through a sideshow
With passion and pain
On each side
Something inside me was calling
For a chance to stay alive

At the time I didn’t know
What was calling
As my head was buried in grief
Today I heard what was crying
My freedom calling me

And we all make our choices
Like a blind man feels his way
And the choice
I’ve made is simple
Passion over pain

When I got to
The end of the sideshow
And looked back
To where I had been
My eyes filled with
Teardrops of loneliness
For the ones
Who will never be free

I thought of
The children in the sideshow
As they wandered
Around so confused
Some day
They’ll make their decision
But which one will they choose

VOLBA

Šel jsem úplně sám
zbytečnou cestou,
obklopen
vášní a bolestí
Něco ve mně volalo
po šanci zůstat naživu

Ten moment jsem nevěděl
co mě volá
protože moje hlava byla pohřbená ve smutku
Dnes jsem uslyšel, co volá
Moje svoboda mě volá

A všichni se rozhodujeme
Jako slepec cítí svou cestu
A volba
kterou jsem udělal, je jednoduchá
Vášeň nad bolestí

Když jsem se dostal na
konec té vedlejší cesty
A ohlédl jsem se
kde jsem byl
Mé oči se naplnily
slzami osamělosti
Za těmi.
kteří nikdy nebudou svobodní

Myslel jsem na
všechny z vedlejších cest
Jak se všude kolem
tak zmateně potulovali
Jednoho dne
se rozhodnou,
ale kterou cestu si vyberou?URIAH HEEP:
MICK BOX - Guitars
JOHN LAWTON - Vocals
KEN HENSLEY - Keyboard, Guitars, Vocals
LEE KERSLAKE - Drums, Vocals
TREVOR BOLDER - Bass

Produced by GERRY BRON and KEN HENSLEY
Engineered by PETER GALLEN, except "Choices" by MARK DEARNLEY
Recorded at The Roundhouse Recording Studios, England, July/September 1977« ZPĚT / BACK