Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
SWEET FREEDOM
Side A

1. DREAMER (Thain/Box) 3.41

2. STEALIN’ (Hensley) 4.49

3. ONE DAY (Hensley/Thain) 2.47

4. SWEET FREEDOM (Hensley) 6.37

Side B

1. IF I HAD THE TIME (Hensley) 5.43

2. SEVEN STARS (Hensley) 3.52

3. CIRCUS (Thain/Box/Kerslake) 2.44

4. PILGRIM (Hensley/Byron) 7.10


DREAMER 

I’ve got a dollar deal hidden
Down in my shoe
So listen friends
I tell you what I'm gonna do
I’m gonna run up the road of mystery
Hangin' by a thread to a fantasy
A background black
Showing my face
Buried in the image
Of an empty space

I'm back on my feet
Getting no sleep
Makin' it all mine
Give me a chance
To follow the bands
Waitin' for the sunshine

Husslin' my will
In a bar downtown
And if it don't work out now
’ll keep movin' around and around ...

Till I'm back on my feet
Getting no sleep
Makin' it all mine
Give me a chance
To follow the bands
I’m waitin' for the sunshine, yeah

A dreamer, a dreamer
Hangin' around
A dreamer, a dreamer
Trying to hitch a ride
A dreamer, a dreamer
Hangin' around
A dreamer, a dreamer
When I turn my back you're by my side

Well I fought my way
Through the back-stage door
Staring at my goal
Till my eyes get sore
And working my way
Through the little I say
Carrying no less just
The light of the day
A background black
Showing my face
Buried in the image
Of an empty space

I'm back on my feet
Getting no sleep
Makin' it all mine
Give me a chance
To follow the bands
I’m waitin' for the sunshine, yeah

Just a dreamer ...
When I turn by back, You’re by my side

Dreamer ...

SNÍLEK

Našel jsem nějaký prachy
zašitý v botě
tak kamarádi poslouchejte
řeknu vám, co udělám.
Vyběhnu na tajemnou cestu
zavěšen na stéblu fantazie.
temný původ
mé tváře
je spalován obrazem
prázdna

Jsem zpátky na zemi
nemůžu spát
to jsem celej já
dejte mi šanci
jít za těmi
co čekají na svit slunce

Posiluju svoji vůli
ve městě v baru
a pokud to nezabere
zvednu se a půjdu dál...

zas jsem zpátky na zemi
nemůžu spát
to jsem celej já
dejte mi šanci
jít za těmi
co čekají na svit slunce, jo jo

Snílek, snílek
potulujíc se bez cíle
snílek, snílek
zkouší se někde uchytit
snílek, snílek
potulujíc se bez cíle
snílek, snílek
když se otočím, jsi se mnou

No tak jsem si svoji cestu vybojoval
skrze zákulisní vchod
upřený k svému cíli
dokud mě nerozbolí oči
Dělám si věci po svým
alespoň trochu
nenesu si nic než
alespoň světlo dne
temný původ
mé tváře
je spalován obrazem
prázdna

Jsem zpátky na zemi
nemůžu spát
to jsem celej já
dejte mi šanci
jít za těmi
co čekají na svit slunce

Jenom snílek...
když se otočím, jsi se mnou

Snílek...


STEALIN’ 

Take me across the water
‘Cause I need some place to hide
I done the rancher’s daughter
And I sure did hurt his pride

Well, there's a hundred miles of desert
Lies between his hide and mine
I don't need no food and no water, Lord
‘Cos I'm running out of time

Fightin', killin', wine and women
Gonna put me to my grave
Runnin', hidin', losin', cryin'
Nothing left to save but my life

Stood on a ridge and shunned religion
Thinking the world was mine
I made my break and a big mistake
Stealin', when I should've been buyin'

All that fightin', killin', wine and those women
Gonna put me to an early grave
Runnin', hidin', losin', cryin'
Nothing left to save but my life
Life ...

So I stood on a ridge and shunned religion
Thinking the world was mine
I made my break and a big mistake
Stealin', when I should've been buyin'
I was stealin’
When I should’ve been buyin’
I was stealin’
When I should’ve been buyin’
Stealin’, when I should’ve been buyin’ ..
I was stealin’ ...

NEPOKRADEŠ

Převeď mě na druhou stranu
potřebuji najít místo kde se skryju
dostal jsem rančerovu dceru
a určitě jsem tím ranil jeho pýchu.

Nuže k tomu úkrytu vede cesta
přes stovky mil pouští
Bože, nepotřebuju žádnou vodu ani jídlo
protože musím dost spěchat.

Boje, zabíjení, víno a ženy
mě dostaly do hrobu
útěky, skrývání se, ztráty, pláče
nemám už co ztratit, až na ten život

Nehrbil jsem se a vyhýbal víře
a myslel si, že svět byl jen pro mě
Zastavil jsem se a udělal velkou chybu
krad' jsem tam, kde jsem měl kupovat.

Všechny ty boje, zabíjení, víno a ty ženský
mě dostaly zaživa do hrobu
útěky, skrývání se, ztráty, pláče
nemám už co ztratit, až na ten život
Život...

A tak jsem se nehrbil a vyhýbal víře
a myslel si, že svět byl jen pro mě
Zastavil jsem se a udělal velkou chybu
krad' jsem tam, kde jsem měl kupovat.
Já jsem krad'
tam kde jsem měl kupovat
Já jsem krad'
tam kde jsem měl kupovat
Já jsem krad' tam kde jsem měl kupovat
Já jsem krad'


ONE DAY 

One day ...

Didn't I tell ya
Everything was gonna be alright
I never doubted
It was just a matter of time
And though I've travelled
Across the desert of despair
I know I'll get there one day

How times have changed
I better re-arrange it everything
But it can't change the love I bring
When I get back home to you
I am the same
It's just a game that I chose to play
But remember I can lose
As fast as I won one day

I still remember the hole in the wall
Where we all sat though you said we'd fall
The dusty yard and the broken down barn
Where you and me used to share a yarn
But it's gone now

But didn't I tell ya
That everything was gonna be alright
I never doubted
It was just a matter of time
Though I've travelled
Across the desert of despair
I know I'll get there one day
One day ...
I’ll get there one day

JEDNOHO DNE

Jednoho dne...

Neříkal jsem Ti, že
všechno bylo v pohodě?
nikdy bych si nepomyslel
že to buve trvat jen chvíli
A i když jsem se pustil
přes poušť beznaděje
věděl jsem, že se tam nakonec dostanu

Jak se časy změnily
umím si to všechno líp uspořádat
ale na lásku, kterou přnáším, to nemá vliv
Až se jednou vrátím k tobě domů
budu pořád stejný
je to jen hra, kterou jsem si zvolil 
ale věz, že ji nemůžu prohrát
protože už jsem dávno zvítězil

pořád si pamatuju ten otvor ve zdi
ve kterém jsme všichni seděli i když jsi říkala že spadnem
špnavej dvůr a tu zbořenou barabiznu
kde jsme si, Ty a já, povídali historky
ale to už je pryč.

Ale neříkal jsem Ti, že
všechno bylo v pohodě?
nikdy bych si nepomyslel
že to buve trvat jen chvíli
A i když jsem se pustil
přes poušť beznaděje
věděl jsem, že se tam jednou dostanu
jednoho dne
Jednou se tam dostanu


SWEET FREEDOM 

As you look around you
Do you like what you see?
Though it sometimes makes you lonely
Do you like being free?
And are you sure you'll be okay
Without my company?
I just want you to be happy
Even if it's not with me

Sweet sweet freedom
Sweet sweet sweet
Will the line between all this
And my love ever meet
Sweet sweet Freedom
Sweet sweet sweet

What I'm really tryin' to say
Is that I will be around
Should you find that after all
You can't get by
With what you found

Oh, it wasn't just my heart you took
And gently tossed into the sea
Though it's hard to find
The words I need -
I guess it was me

Will the line between all this
And my love ever gonna meet
Sweet sweet Freedom
Sweet sweet sweet

Oh sweet, oh sweet sweet freedom
So sweet, so sweet

SLADKÁ SVOBODO

Když se rozhlédneš kolem sebe
líbí se Ti co vidíš?
I když se někdy cítíš osamocená
Máš ráda pocit, že jsi volná?
A jsi si jista, že bys
beze mne byla OK?
Já jen chci, abys byla šťastná
I když by to bmělo být beze mne

Sladká, sladká svoboda
sladká sladká sladká
jestli je někde mezi tím nějaká hranice
tak má láska vždycky potká
sladkou sladkou svobodu
sladkou sladkou sladkou

Co opravdu chci říct
je že budu nablízku
kdybys koneckonců přišla na to
že nemůžeš být
s tím, co jsi objevila

Oh, to nebylo jen moje srdce co sis vzala
a jemně odložila do moře
i když je těžké
to slovy vyjádřit
Myslím, že to bylo o mě

jestli je někde mezi tím nějaká hranice
ať má láska vždycky potká
sladkou sladkou svobodu
sladkou sladkou sladkou

oh, sladká sladká svobodo,
tak sladká, tak sladká


IF I HAD THE TIME 

If I had the time
To re-live my life
I don't think I'd care
To change a thing
As long as I find
Just a little peace of mind
I can dream and laugh
And I can sing

I can have my fun
With the silver stars
I can watch the sun
Fall in the sea
And if it rains
I will smile just the same
For the rain
Will make the flowers sing

I know how it is to feel sad
I know how it is when things go bad
But I'm sure that I have found the way
I'm happy here and here I'll stay
Here I’ll stay

KDYBYCH MĚL ČAS

Kdybych tak měl čas
prožít znova svůj život
nemyslím, že bych toužil
měnit mnoho věcí
pokud bych nalezl
alespoň kousek klidu v duši
Můžu snít a můžu se smát
a taky můžu zpívat

Mužu si užít
se stříbrnými hvězdami
můžu pozorovat slunce
spadnout do moře
a kdyby pršelo
stejně se budu usmívat
protože déšť
nechává rozezpívávat květiny.

Vím, jaké to je cítit se smutně
vím, jaké to je když se nedaří
ale jsem si jist, že já jsem se našel.
Jsem tu šťastný a šťastným zůstanu
Zůstanu.


SEVEN STARS 

Don't try to be anything else
But what you are
Don't try to do anything else
But the things you do
'Cause I had a dream
About seven stars
And the seven good things
That you are to me

The very reason I'm livin'
Is just for lovin' you
And the seasons are changin'
Makin' it all come true
‘Cause with the spring and clearing skies
Love's soft light
Will fill my eyes for you

Who fills my head with these dreams
As I'm leaving my mind
Seven new stars are born
Seven are waiting to die

The very reason I'm livin'
Is just for lovin' you
And the seasons are changin'
Makin' it all come true
'Cause I had a dream
About seven stars
And the seven good things
That you are to me

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ...

SEDM HVĚZD

Nesnaž se být něčím jiným
než tím, čím jsi
nesnaž se děla něco jiného
než věci, který děláš
Protože jsem měl sen
o sedmi hvězdách
a sedm dobrých věcí
které od Tebe mám

Největší důvod proč žiju
je pro to abych Tě miloval
a časy se mění
všechno to potvrzují
Protože s jarem a jasnými oblohami
jemné lásky světlo
naplní mé oči jen pro Tebe

Kdo mi vnuknul tyto sny
ztrácím mysl
sedm nových hvězd se zrodilo
sedm čeká na smrt.

Největší důvod proč žiju
je pro to abych Tě miloval
a časy se mění
všechno to potvrzují
Protože jsem měl sen
o sedmi hvězdách
a sedm dobrých věcí
které od Tebe mám

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ...


CIRCUS 

Walkin' around this concrete garden
Viewing all in vain
Thinking why a dream
Is driving everyone insane

Then something will come
And make you feel
The master in control
Still you're picking up
And screwing anyone
Who's got a soul

I've been here
Far too long to remember
Sights and sounds
From this town of clowns
Makin' up, dressin' up
Walkin' around
Thinkin' that you're Greta Garbos
I'm sorry my dears
But we only sat down
And laughed and laughed in sorrow
But it was you
That opened the door
And it's that we thank you for

Everyone insane ...
Everyone’s insane

CIRKUS

Procházím se touhle zahradou
nadarmo se rozhlížím
přemýšlím proč
sny někoho činí nepříčetným?

Přijde cosi
co Ti dá pocit
že jsi totálně nad věcí
Pořád se snažíš ulovit
a pak přitalčit každýho
kdo má duši.

Taky jsem to zažil
je to dost dávno, než abych si přesně pamatoval
ta místa a zvuky
toho města šašků.
Upravit se, nastrojit
a poflakovat se kolem,
hrát si na Grety Garbo.
Sorry, moji milí
ale jediný na co jsme se zmohli bylo
že jsme se spolu smáli, dost smutně smáli.
Ale Tys to dokázal
rozetnout
a za to jsme Ti všichni vděčni

Všcihni šílení
všichni jsme šílení...


PILGRIM 

A pilgrim at the grey of dawn
Leaving in the mist of morning
On his journey of goodness
Heaven sent, God blessed

Pilgrim laughing at the world
Spreading joy
At the touch of his hand
Wiping out all the misery
Making love and history

Those of us who don't know war
We shouldn't try to make it
So many did and even more died
Do you think you could take it?

Love lies waiting at my back door
Such a beautiful matter of fact
Life's like an apple
With love as the core
And I'll tell you ‘bout that

Just a man in my prime
Love was there
But I had no time
I was cheered and adored
And I thought fame
Was all the world

Battles won and victory cheers
Were the sounds
I'd heard for years
But the women I really loved
Was losing me
To all this blood

I only knew I had to win
And build a world
Where I was king
But leaders come and leaders go
And that's the truth
I came to know

Love or war I couldn't choose
And so both
I had to lose

POUTNÍK

Poutník, v šeru rozbřesku
odcházející v oparu rána
na svoji božskou pouť
nebeem seslaný, bohem požehnaný

Poutník, co se na svět usmívá
rozestírá radost
dotykem své ruky
ničíc všechnu bídu
milujíc a tvoříc dějiny

Ti z nás, co nepoznali válku
bychom ji neměli pokoušet
tak mnoho to jich zkusilo a ještě víc jich zemřelo,
myslíš si, že na to máš?

Láska leží čekajíc u mých zadních vrátek
to je tak nádherná skutečnost
život je jako jablko
s láskou namísto ohryzku
a já Ti o tom povím:

Byl jsem chlap v rozpuku
mohl jsem mít lásku
ale neměl jsem na ní čas
byl jsem vítán a oslavován
a myslel jsem si, že sláva
je ze všeho to nejdůležitější na světě.

Vyhrané bitvy a oslavy vítězství
byly těmi zvuky
které jsem léta slýchal
Ale žena, kterou jsem opravdu miloval
mě opustila
mě, takovýho sekáče

Věděl jsem , že musím jen vítězit
a budovat svět
kde bych byl králem
Ale vůdci přicházejí a vůdci odcházejí
a to je ta pravda
ke které jsem došel

Láska nebo válka - nemohl jsem si vybrat
a tak jsem
musel ztratit obojí.


URIAH HEEP:
DAVID BYRON - Vocals
KEN HENSLEY - Keyboards, Guitars and Vocals
MICK BOX - Guitars
LEE KERSLAKE - Drums, Percussion, Vocals
GARY THAIN - Bass Guitar

Produced by GERRY BRON
Recording engineer PETER GALLEN
Recorded at The Chateau D’Herouville, France, June/July 1973
All songs written & arranged by URIAH HEEP
Equipment crew DEL ROLL, B.J. REISCH, TONY PATRICK
Cover concept and photography by FIN COSTELLO
Handtinting by WILLIAM C. KLEIN
Art direction and design by PETER CORRISTON« ZPĚT / BACK