Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
MAGICIAN'S BIRTHDAY
SIDE A:

1. SUNRISE (Hensley) 4.04

2. SPIDER WOMAN (Box/Byron/Kerslake/Thain) 2.25

3. BLIND EYE (Hensley) 3.33

4. ECHOES IN THE DARK (Hensley) 4.48

5. RAIN (Hensley) 3.59

SIDE B:

1. SWEET LORRAINE (Box/Byron/Thain) 4.13

2. TALES (Hensley) 4.09

3. THE MAGICIAN’S BIRTHDAY (Hensley/Box/Kerslake) 10.23


SUNRISE

Sunrise...
And the new day's breakin' through
The morning
of another day without you
And as the hours roll by
noone’s there to see me cry
except the sunrise
the sunrise and you.

Tired eyes drift across the shore
looking for love and nothing more
but as the sea rolls by
noone's there to see me cry
except the sunrise
the sunrise and you.

Sunrise,
bless my eyes
catch my soul
make me whole again

Sunrise,
new day hear my song
I'm tired of fightin'
And foolin' around
But from now on
Till who knows when
My sword will be my pen
And I'll love you, love you
For all of my time

VÝCHOD SLUNCE

Východ slunce
a nový den se probouzí.
Ráno
dalšího dne bez Tebe.
Jak hodiny plynou
nikdo tu není, aby viděl, jak pláču
kromě východu slunce,
východu slunce a Tebe.

Unavené oči těkají po obzoru
hledají nic než lásku.
Moře se valí kolem
a nikdo nevidí jak pláču
jenom ten východ slunce,
Východ slunce a Ty.

Východe slunce
požehnej mým očím
chyť moji duši
dej mě znovu dohromady.

Východ slunce...
nový den slyší mojí píseň
jsem znaven tím, jak bojuji se svým žalem
a blbnu.
Avšak od teď
až do bůhví kdy
Mečem mým bude moje pero
a budu Tě milovat, milovat
celý svůj život.

SPIDER WOMAN

I had a spider woman
And she was so good
She chained me
In her web so tight
I lost the freedom
Of release that night
So I stayed right by her

I dreamt I saw a blind man
Who was singing a song
About a guy who
Couldn't take no more
And the meaning of
The words he swore
Told me go find her

She was a spider woman
But she was good to me
Spider Woman
But she was good to me

I told her 'bout my vision
But she laughed in my face
So I told her go
And walk in the street
But by the time
She got past my feet
I lost control

ŽENA PAVOUK

Měl jsem pavoučí ženu
a byla dost dobrá
Spoutala mne
do svých sítí tak pevně
že jsem té noci
ztratil svobodu pohybu
a tak jsem s ní zůstal.

Ve snu jsem viděl slepého muže
jak zpíval píseň
o muži, který
už nemohl dál.
A význam
těch slov, co přísahal
mě řekl, abych jí šel hledat.

Byla to pavoučí žena
a byla na mě tak hodná
Pavoučí žena
ale byla na mě hodná.

Řekl jsem jí o svých představách
ale vysmála se mi do tváře
tak jsem jí řekl, ať jde
a chodí po venku.
Ale než se tak stalo
omotala se okolo mých nohou
a ztratil jsem sebekontrolu.

BLIND EYE

Stranger than the sunrise
Darker than the night
Fiercer than a rainstorm
This is man's delight
This is man's delight

Weaker than a moment
And hot as any fire
Blinder than the blind eye
This is man's desire
This is man's desire

I ran to a place in the open sea
Where I pledged
My life to the sun
It was good for a while
I could laugh, I could smile
But when I woke up one day
The sun had gone

So what of my meaning
What am I trying to say
What of my caution
I’m a man anyway
I’m a man anyway

SLEPÉ OKO

Zvláštnější než východ slunce
temnější než noc
prudčí než liják
to je lidská rozkoš,
to je lidská rozkoš.

Pomíjivější než okamžik
a žhavý jako oheň
slepější než slepé oko
to je lidská rozkoš,
to je lidská rozkoš.

Běžel jsem někam na širé moře
kde jsem zasvětil
svůj život slunci
Na chvíli to bylo dobrý
mohl jsem se chechtat, mohl jsem se smát
Ale jednoho dne, když jsem se vzbudil
slunce bylo pryč.

Takže co z toho plyne?
Co se snažím říci?
Co je z mé opatrnosti?
Jsem přece jen člověk
jsem přece jen člověk.

ECHOES IN THE DARK

I have heard the echoes in the dark
Dim and distant voices of the past
And I've seen so far into the night
And lingered in the land of no light

Far beyond the
Shrouded hours of dawn
Through the mist
Of daybreak I was borne
But the day was
Clouded still by night
Leaving me in the land of no light

Though I'd love to
Say hello to you
You might have to wait awhile
To say goodbye
For it must end as it began
And then start again

The day of darkness
Comes to every man
And lingers while he
Reaches out his hand
And he cannot know how it will end
Till he finds out if he has a friend
A friend ...

OZVĚNY NOCI

Ulyšel jsem ozvěny ve tmě
tlumené a vzdálené hlasy minulosti
a uviděl jsem dost daleko do noci
a prodléval v zemí bez světla.

Daleko pod
za zahalenými hodinami svítání
skrze mlhu úsvitu
jsem byl nesen
ale den byl
stále zahalen mraky noci
a nechal mě v zemi bez světla.

Třebaže bych Ti rád
řekl - ahoj
Možná budeš muset chvíli počkat
než Ti řeknu - sbohem.
Protože to musí skončit tak, jak to začalo
a pak to musí začít znovu.

Den temnoty
přijde na každýho
a přetrvává,
dokud natáhne ruku.
A nemůže vědět, jak to skončí
dokud nezjistí, jestli má přítele
přítele…

RAIN

It's raining outside
But that's not unusual
But the way that I'm feeling
Is becoming usual
I guess you could say
The clouds are moving away
Away from your days
And into mine

Now it's raining inside
It’s kind of a shame
And it's getting to me
A happy man
Why should you want to
Waste all my time
The world is yours
But I am mine

Rain, rain, rain in my tears
Measuring carefully my years
Shame, shame, shame in my mind
See what you've done to my life

See what you’ve done to my life

DÉŠŤ

Venku prší,
ale to není nic zvláštního.
Avšak to, jak se cítím,
se stává obvyklým.
Myslím že se dá říct
že se Ti postupně
vyjasňuje,
zatímco u mě v srdci se stahují mračna.

Teď uvnitř prší
je to docela škoda
a mě to začíná štvát.
šťastný člověče...
Proč bys chtěla
ztrácet všechen můj čas?
Svět ti leží u nohou,
ale já mám ten svůj.

Déšť, déšť, déšť v mých slzách
pečlivě měří má léta
Stydím se, stydím se, stydím se ve své mysli
Podívej se, co jsi provedla s mým životem.

Podívej, co jsi provedla s mým životem...

SWEET LORRAINE

Would you like to take
This magic potion with me
On a trip to a cosmic
Playground far beyond
She understands
She's been before
It's in her hands
To find the door

Sweet Lorraine
Let the party carry on
You and I will swim the sea
Sweet Lorraine
Let the party carry on
You and I can feel the breeze

There is no time, no wealth
Only I surround you
The fortune of this guide
Is simply sincerity
She understands
‘Cos she's been before
It's in her hands
To find the door, so

SLADKÁ LORRAINE

Chtěla bys vzít
tenhle kouzelný elixír se mnou
na výlet na vzdálené vesmírné
hřiště?
Rozumí,
už tam byla
Je to na ní
najít cestu kudy tam

Sladká Lorraine
nechť mejdan pokračuje,
spolu přeplaveme moře.
Sladká Lorraine
nechť mejdan pokračuje
Spolu můžeme vnímat vánek.

Neplyne čas, není žádný bohatství,
jen já Tě obklopuji.
Štěstím tohoto výletu
je prostě jistota.
Rozumí,
protože tam už byla
Je to na ní
najít cestu kudy tam.

TALES

We told our tales as we sat under
Morning's sleepy sky
With all the colours of
The sunrise shining in our eyes

One, then another
With a story of yesterday's life
Or of a lover who had
Gone in a moment of strife

No thought of sleep ever dwells
Upon the wise man's mind
Some task or audience
Stealing every moment of his time

Thus we have learned to live
While mortal men stand waiting to die
How can we do what must be done
In just one short life

And if you ask
Then you must know
If you still doubt
You should be told
It was not we
That made it so
It was by those
Who went before

And there you sit
Tomorrow's child
So full of love
So full of life
But you must rise
To meet the day
Lest you become another tale

Another tale ...

PŘÍBĚHY

Vyprávěli jsme si příběhy,
sedíc pod ospalou ranní oblohou,
plnou barev východu slunce,
který nám zářil do očí.

Jeden, potom další
se svými historkami ze včerejších životů
nebo o milenci, který
při hádce utekl.

Nebylo pomyšlení na spánek -
před myslí moudrého člověka -
na nějakou povinnost nebo publikům
co by kradly okamžiky jeho času.

Takhle jsme se naučili žít
zatímco smrtelně nemocní lidé čekají na smrt.
Jak můžeme dělat to, co má být učiněno
v jediném krátkém životě?

A jestli se zeptáš
pak věz, že
pokud ještě pochybuješ
musí se ti říct
že jsme to nebyli my,
kdo to tak zařídil.
Byli to ti,
kteří odešli před námi.

A tak tady sedíš
dítě zítřka
tak plné lásky
tak plné života
ale musíš vstát
abys potkal den
který ti přinese další příběh

další příběh.

THE MAGICIAN’S BIRTHDAY

In the magic garden
Some were singing
Some were dancing
While the midnight moon
Shone brightly overhead

The stars so gaily glistened
And the sphinx in silence listened to
The magician tell of
Lives that he had led

Let the bells of freedom ring
Songs of love to Friday's king

Let's all go to
The magician's birthday
It's in a forest
But not so far away
Much to do
And so much to say
While we listened to
The orchid orchestra play

Happy Birthay to you ...
Happy Birthday to magician
Happy Birthday to you ...

Then at the dead of midnight
As we watched the dancing firelight
The air grew cold
And seemed to dull the flame
The fire died
The music faded
Filled with fear of death we waited
For now we knew
Some evil was to blame

I challenge you
I challenge you all
For all you own
And all you know
And I own the powers of darkness
I will steal what is mine

Surrender now or face my spite
I grant you it may be Friday night
But did you know this day
Also numbers thirteen

First I'll give you fire
I turn your fire into a sleepy stream
Yes, now I give you darkness
From your horror I'll create a dream

You cannot fight me
For I have the sword of hate
But one thing you can't see
My answer is simply
An impenetrable fortress
Of love ... love ... love ...

The fear went as quickly as it came
The air was clear
The fire burned again
The flames leapt
The organ played
The swans sang
To greet the day
And then we knew that
Love will find love will find love will find ...

KOUZELNÍKOVY NAROZENINY

V kouzelné zahradě
někteří zpívali
jiní tančili
zatímco půlnoční měsíc
nad hlavami jasně zářil.

Hvězdy se tak pestře třpytily,
když sfinga v klidu naslouchala
kouzelníkovým slovům
o životeh, které vedl.

Ať zvony svobody zvoní
písně lásky králi pátků

Pojďme všichni
na kouzelníkovy narozeniny
je to v lese
ale ne zas nijak daleko
Je dost co dělat
a tolik toho říct
při poslechu
orchestru orchidejí.

Všechno nejlepší Ti přejeme...
všechno nejlepší kouzelníkovi!
všechno nejlepší Ti přejeme...

A pak - v soumraku půlnoci
pozorujíc tančící světlo ohně
se vzduch ochladil
a zdálo se, že zadusí plamen
Oheň vyhasl
muzika ztichla
zůstali jsme plni smrtelného strachu
protože teď jsme pochopili
že nás přišel obvinit jakýsi ďábel.

"Vyzývám vás,
vyzývám vás všechny
za všechno co máte
a za všechno co znáte
Já mám moc temnot
a vezmu si, co mi patří.

Vzdejte se nebo čelte mé zášti
připouštím, že může být páteční noc
ale zdalipak jste si uvědomili,
že tento den je také třináctého?

Nejdříve Vás zahltím ohněm
obrátím váš život v ospalý proud
Ano, teď Vás zakryji temnotou
a z vaší hrůzy stvořím sen.

Nemůžete mne přemoci
protože mám meč nenávisti
Ale jednu věc nemůžete vidět,
moje odpověď je prostá
Neproniknutelná pevnost
lásky ... lásky ... lásky ..."

Strach odešel stejně rychle jako přišel
vzduch byl čistý
oheň znovu vzplál
plameny se míhaly
varhany hrály
labutě zpívaly
aby přivítaly nový den.
A tehdy jsme pochopili, že
láska najde lásku, láska najde lásku, láska najde lásku...


URIAH HEEP:
GARY THAIN - Bass guitar
LEE KERSLAKE - Drums and Percussion
MICK BOX - Guitars
KEN HENSLEY - Keyboards, Guitars, Moog Synthesizer
DAVID BYRON - Vocals
Produced by GERRY BRON
Engineer PETER GALLEN
Assistant engineer ASHLEY HOWE
Recorded at Lansdowne Studios, London, September/October 1972
Cover design by ROGER DEAN
Photographs by FIN COSTELLO

« ZPĚT / BACK