Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
LOOK AT YOURSELF
SIDE A

1. LOOK AT YOURSELF (Hensley) 5.07 

2. I WANNA BE FREE (Hensley) 3.59 

3. JULY MORNING (Hensley/Byron)10.36 

SIDE B

1. TEARS IN MY EYES (Hensley) 5.02 

2. SHADOW OF GRIEF (Hensley/Byron) 8.40 

3. WHAT SHOULD BE DONE (Hensley) 4.13 

4. LOVE MACHINE (Hensley/Byron/Box) 3.37 


LOOK AT YOURSELF 

I see you running
Don't know what you're running from
Nobody's coming
What'd you do that was so wrong

Look back and turn back
Look at yourself
Don't be afraid, just
Look at yourself

If you need assistance
Or if all you need is love
There's no point in hiding
Tell me what you’re frightened of

You've got a friend, just
Look at yourself
Don't be afraid, just
Look at yourself

PODÍVEJ SE NA SEBE

Vidím Tě běžet
nevím, před čím utíkáš?
Nikdo nepřichází
cos' vyved' tak špatného?

Ohlédni se a otoč se
podívej se na sebe
neboj se, jen se
na sebe podívej.

Jestli potřebuješ pomoc
nebo potřebuješ jen lásku
nemá smysl se skrývat
řekni mi, z čeho máš obavy?

Vždyť máš přítele, jen
se na sebe podívej
neboj se, jen
se na sebe podívej.


I WANNA BE FREE 

As I wake up everyday
With no new songs to play
Feeling like I ought to
Pack my bag and run
My imagination flies
To some other sunny skies
Where I felt so good
And everything was done
And my time was my own
And my heart felt so free

I don't mind a little rain
But it doesn't seem the same
When the clouds shut out
Your beauty from my eyes
There's a storm inside my head
And I know it doesn't lead
To a clearer day
When nobody will cry
I can't stand here alone
And I need to be free

So bring fire and bring steel
For you know the way I feel
Bring a silver horse
To carry me away
I'm no stranger, I'm a friend
And my pain will never end
Till the world will let us
Llive out lives as one
And our time is our own
And our hearts can be free

I wanna be free

CHCI VOLNOST

Jak se tak každé ráno probouzím
bez nových písíě, co bych hrál
cítím, že bych si měl
sbalit svý věci a utéct
Moje představivost létá
do jiných slunečných krajin
kde mi bylo tak dobře
a všechno bylo hotový
a můj čas patřil jen mě
a moje srdce se cítilo tak svobodné.

Nevadí mi trocha déště
ale nezdá se mi stejné,
když se mraky zatáhnou
Tvoji krásu z mých očí
V hlavě mám bouři
a vím, že to nevede
k jasnějšímu dni,
kdy nikdo nebude plakat.
Nemůžu tam stát sám
a potřebuji být volný.

Tak přines oheň a přines ocel
vždyť víš, jak je to se mnou.
Přiveď stříbrného koně,
abyx mě odnesl pryč.
Nejsem cizák, jsem přítel
moje bolest nikdy neustoupí
dokud nám svět nedovolí
žít naše životy jako jeden
a dokud náš čas nebude jen náš
a naše srdce nebudou svobodná

Já chci volnost.


JULY MORNING 

There I was on a July morning
Looking for love
With the strength
Of a new day dawning
And the beautiful sun

At the sound
Of the first bird singing
I was leaving for home
With the storm
And the night behind me
And a road of my own

With the day came the resolution
I'll be looking for you
La la la la …

I was looking for love
In the strangest places
Wasn't a stone
That I left unturned
Must have tried more
Than a thousand faces
But not one was aware
Of the fire that burned

In my heart, in my mind, in my soul
La la la la …

There I was on a July morning
I was looking for love
With the strength
Of a new day dawning
And the beautiful sun

And at the sound
Of the first bird singing
I was leaving for home
With the storm
And the night behind me
Yeah, and a road of my own

ČERVENCOVÉ RÁNO

Byl jsem tam jednoho červencového rána
a hledal lásku
se sílou, kterou mi dal
rozbřesk nového dne
a nádherné slunce.

Za zvuku zpěvu
prvního ptačího zpěvu
jsem se vracel domů
s bouřkou
a nocí za zády
svou vlastní cestou.

S novým dnem přišlo předsevzetí:
půjdu Tě hledat
la-la-laa

Hledal jsem lásku
na těch nejpodivnějších místech,
nebylo kamene
který bych neobrátil.
Musel jsem vyzkoušet
snad na tisíc tváří
ale žádná z nich si nebyla vědoma
ohně, který by hořel

v mém srdci, v mé mysli, v mé duši
la-la-laa

Byl jsem tam jednoho červencového rána
a hledal lásku
se sílou, kterou mi dal
rozbřesk nového dne
a nádherné slunce.

Za zvuku zpěvu
prvního ptačího zpěvu
jsem se vracel domů
s bouřkou
a nocí za zády
svou vlastní cestou.


TEARS IN MY EYES 

I thought no-one could keep us
From sharing the rest of our lives
Like a fool I believed you were true
And had no disguise

There's a clear blue sky outside
And the summer is fine
But with tears in my eyes
I'm no longer pretending you're mine

It's the same weary story
Of a woman abusing her man
So I have to forget you
Though I'm not even sure if I can

SLZY V MÝCH OČÍCH

Myslel jsem si, že nám nikdo nazabrání
sdílet zbytek života.
Jako blázen jsem věřil ty jsi ta pravá
a nemáš žádnou skrytou tvář.

Venku je jasné modré nebe
a léto se vydařilo
ale se slzami v očích
už nepředstírám, že jsi má.

To je stejná smutná story
o ženě, která zneužívá svého muže.
Takže mi nezbývá než na Tebe zapomenout
I když si nejsem jistý, jestli to dovedu


SHADOW OF GRIEF 

You're looking at me like I must be mad
But I've been through all this before
You'll kick and kick until I'm down
So don't think you're comin' past my door, oh no

You think that love is such a pain
So the more it hurts the more you laugh
Just take it and shake it up and down
Till you think you've had enough
But you won't get enough of my love

If you want to carry on in the same old way
Treating everyone like a piece of dirt
Just take it and break it and throw it away
There won't be anyone left to hurt

North, South, East and West
Wherever you go you'll find the same
And the only way you'll ever learn
Is to realize that you're to blame

STÍN SMUTKU

Koukáš se na mě jako bych se musel zbláznit.
Ale já už jsem si tím vším prošel
kopeš do mě znovu a znovu dokud se nezhroutím
tak si nemysli, žes mě dostala, kdepak.

Myslíš si, že láska musí bolet
a tak čím víc ubližuje, tím víc se směješ
tak si ji vezmi a třes s ní sem a tam
dokud ti to nebude stačit
ale mé lásky se nenabažíš.

Pokud chceš pokračovat ve starých kolejích,
dělat z každýho kus hadru
tak si to vezmi, zmačkej to a vyhoď
nezůstane nikdo, komu bys mohla ublížit.

Na sever, na jih, na východ a na západ,
kamkoli půjdeš najdeš to samý.
a jediný způsob,jak se to naučit
je poznání, že si za to můžeš sama.


WHAT SHOULD BE DONE 

So you think
You Found a way of living
That prevents
You losing any sleep
Well my friend
Take this that I'm giving
It's your piece of mind
You oughta keep

You'll run into trouble for sure
By living behind a locked door

Will you run the risk
Of being taunted
By doing what you wanna do
Or do you prefer to have
Your whole life haunted
By the ones who
Choose to care for you

Beware of their motives my friend
Take care
You're still there at the end

Watch out for winter
It'll bite you with cold
Black spirits trying hard
To bribe you with gold

Would you steal a nickel
from a blind man
Well, right now
I do believe you would
It's not the thought of you
Doing it that hurts me
It's the mind behind it
What's no good

If this is your way
I don't wanna know
It's only so far I can go

I won't go no further
Not for you or anyone
I have my own ideas on
What should be done

What should be done

CO BY SE MĚLO STÁT

Tak Ty si myslíš
žes našel způsob jak žít
který tě ochrání před tím
abys neklidně spal?
No, můj příteli
vem si tohle co dávám
je to Tvůj kousek mysli
který bys měl vzít.

Řítíš se určitě do problémů
tím, že žiješ za zamčenými dveřmi

Budeš riskovat,
že budeš k smíchu
tím, že děláš to co dělat chceš
nebo raději chceš být
celý svůj život pronásledován
těmi, kdo
se se rozhodli o Tebe pečovat?

Dej si bacha na jejich motivy, příteli
dávej na sebe pozor
nakonec jde přeci o Tebe

Dej si pozor na zimu
uštkne Tě chladem
černí duchové se snaží
podplatit Tě zlatem.

Ukradl bys pětník
slepému muži
dobrá, tak právě věřím
věřím, že bys to udělal.
To ale není z Tebe
dělat to, co mě vadí,
je za tím mysl
která není dobrá.

Pokud tohle je Tvůj způsob
tak nechci vědět
tomu nerozumím, takže mohu jen jít.

Dál už nepůjdu,
ne pro tebe ani pro nikoho jiného
mám vlastní představy na to
co by mělo se mělo udělat.

Co by se mělo udělat.


LOVE MACHINE 

Lovely little lady
You got me on the run
You're a love machine
And you say that I'm your gun
But I don't care
‘Cause I've got to know

She said she were a loser
The kind that came off worse
So I had to try hard
To satisfy your thirst
But I don't care
‘Cause I've got to know

The only time she's happy
Is when the bullets fly
And she'll make you feel you're better
Than any other guy
And I don't care
‘Cause I've got to know

Lovely little lady
You got me on the run
You're a love machine
And I’m trying to be your gun
And I don't care
‘Cause I've got to know

STROJ NA LÁSKU

Roztomilé děvčátko
donutilas' mě k útěku
jsi stroj na lásku
a říkáš, že jsem tvoje zbraň
ale mě je to jedno
protože jsem to pochopil.

Řekla, že je ztroskotanec
ten druh, co na to vždycky doplatí
Tak jsem se musel hodně snažit
ukojit tvou žízeň
ale je mi to jedno
protože jsem to pochopil.

Je šťastná jen tehdy,
když kulky lítají
a dá Ti pocit, že jsi lepší
než ostatní chlapi,
ale mě je to jedno,
protože jsem to pochopil.

Roztomilé děvčátko
donutilas' mě k útěku
jsi stroj na lásku
a snažím se být tvoje zbraň
a je mi to jedno
protože jsem to pochopil.


URIAH HEEP:
KEN HENSLEY - Organ, Piano, Guitar, Acoustic Guitar & Vocal
MICK BOX - Lead Guitar & Acoustic Guitar
DAVID BYRON - Lead Vocal
PAUL NEWTON - Bass Guitar
IAN CLARKE - Drums

TEDDY OSEI, MACK TONTOH & LOUGHTY AMAO from”Osibisa” - Percussion on ”Look At Yourself”
MANFRED MANN - Moog on ”July Morning”

Produced by GERRY BRON
Recorded at Lansdowne Studios, London, July 1971
Design: DOUGLAS MAXWELL Ltd.
Photography: TONY EVANS
All arrangements by URIAH HEEP« ZPĚT / BACK