Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
SALISBURY
Side A

1. BIRD OF PREY (Box/Byron/Hensley/Newton) 4.05

2. THE PARK (Hensley) 5.38

3. TIME TO LIVE (Box/Byron/Hensley) 4.02

4. LADY IN BLACK (Hensley) 4.33

Side B

1. HIGH PRIESTESS (Hensley) 3.39

2. SALISBURY (Box/Byron/Hensley) 16.02


BIRD OF PREY 

I can see that look that says beware
Try to move in closer if you dare
So I must sit and play my waiting game
And for a while I know she’ll do the same
Fly away

Watches like an eagle from its eerie
And like a bird of prey she captures me
But I am older and more wise than you
Bird of prey, straight into me you flew
Fly away

Now every time I tried to set her free
I’m glad to say she comes right back to me
But if I knew she didn’t want to stay
I wouldn’t try to keep that lovely bird of prey

DRAVEC

Vidím ten pohled co mi říká : "bacha!"
Zkus se přiblížit jestli se odvážíš
Takže si musím sednout a hrát tu hru na čekání
A na chvíli vím že udělá to samé
Odleť!

Dívá se jako orel z přízraku
A jako dravec si mě chytá
Ale já jsem starší a moudřejší než ty
Dravče,vletěls přímo do mě
Odleť!

Teď pokaždé když jsem se jí pokoušel osvobodit
S potěšením musím říct, že se ke mně vrací.
Ale kdybych věděl, že nechtěla zůstat
Nesnažil bych se toho krásného dravého ptáka udržet.


THE PARK 

Let me walk a while alone
Among the sacred rocks and stones
Let me look in vain beneath
Upon the beauty of each leaf

There is green in every glade
The tree tops been providing shade
They go spinning happy sound
All nature’s strength around

And there’s a horse that feels no pain
Its iron strength to take the strain
Children rock it to and fro
And gaily trim its coloured brow

Above the sky devoid of stars
Its not too cast a thunder shroud
Upon this place so full of joy
A field of gold of loves employ

So while my heavy heart you say
When tears would stain the sights so gay
My brother’s dreams once here did soar
Until he died at the hand of needless war

PARK

Nech mě, abych se chvíli procházel
sám mezi posvátnými skálami a kameny
Nech mě marně hledat
krásu každého lístku.

V každé rokli je zeleň
Koruny stromů skýtají stín
jdou a točí za radostných zvuků
všechna síla přírody, co je kolem

A tu je kůň co necítí bolest
Připraven zabrat svojí železnou silou
Děti jej houpají sem a tam
A vesele mu upravují jeho barevné čelo.

Nad oblohou bez hvězd
na bouřku ani pomyšlení
A při zemi tak plné radosti
Místo pro zlato lásky

Takže říkáš, že zatímco mám těžké srdce
když slzy poskvrní tak vřelé pohledy.
Sny mého bratra se tu kdysi vznášely.
dokud nezemřel rukou zbytečné války.


TIME TO LIVE 

Let me see the sunshine
Let me feel the rain
Let me go where I wanna go
I wanna smell the flowers
See the dawn again
Find those friends I used to know

Well, I spent twenty long years
In a dirty old prison cell
I never saw the light of day
If you could understand
Oh, that kind of living hell
That’s the price I have to pay
That’s the price I have to pay

They say I killed a man
But I never told them why
So you can guess what I’ve been through
So for twenty long years
I’ve been thinking of that other guy
And what I saw him do to you
What I saw him do to you

Listen here
So if tomorrow comes
And I walk outside that door
Try to understand the strain
But if you smile that smile
I know I couldn’t ask for more
I know I’d do it all again
Yes, I would
I know I’d do it all again

ČAS ŽÍT

Ukaž mi sluneční svit
Nech mě cítit déšť
Nech mě jít tam kam chci
Chci cítit vůni květin
Vidět zase rozbřesk
Najít přátele, co jsem kdysi měl

Ano, strávil jsem dvacet dlouhých let
b staré špinavé vězeňské cele.
Nikdy jsem nespatřil denní světlo,
jestli rozumíš…
Ach, to peklo za živa
To je cena, kterou musím platit
To je cena, kterou musím platit

Říkají, že jsem zabil člověka
ale já jim nikdy neřekl proč
Takže můžeš hádat, čím jsem si prošel
Celých dlouhých dvacet let
jsem myslel na toho druhého
A na to, co jsem viděl, co Ti dělá
Co jsem viděl, že ti dělá.

Poslouchej,
takže jestli přijde ráno
a já vypadnu z těchhle dveří
zkus pochopit to napětí.
Ale jestli se usměješ tím úsměvem
Vím, že víc si nemůžu přát.
Vím, že bych to všechno udělal znovu
Ano udělal.
Vím, že bych to všechno udělal znovu.


LADY IN BLACK 

She came to me one morning
One lonely Sunday morning
Her long hair flowing
In the midwinter wind
I know not how she found me
For in darkness I was walking
And destruction lay around me
From a fight I could not win
Ah ah ah …

She asked me name my foe then
I said the need within some men
To fight and kill their brothers
Without thought of love or God
And I begged her give me horses
To trample down my enemies
So eager was my passion
To devour this waste of life
Ah ah ah …

But she wouldn't think of battle that
Reduces men to animals
So easy to begin
And yet impossible to end
For she’s the mother of our men
Who counselled me so wisely then
I feared to walk alone again
And asked if she would stay
Ah ah ah …

Oh lady lend your hand outright
And let me rest here at your side
Have faith and trust in peace she said
And filled my heart with life
There is no strength in numbers
Have no such misconception
But when you need me
Be assured I won't be far away
Ah ah ah …

Thus having spoke she turned away
And though I found no words to say
I stood and watched until I saw
Her black coat disappear
My labour is no easier
But now I know I'm not alone
I find new heart each time
I think upon that windy day
And if one day she comes to you
Drink deeply from her words so wise
Take courage from her as your prize
And say hello from me
Ah ah ah …

DÁMA V ČERNÉM

Přišla ke mně jednoho rána
jednoho osamělého nedělního rána
a její dlouhé vlasy vlály
ve větru uprostřed zimy.
Nevím, jak mě našla
vždyť ve tmě jsem kráčel
obklopen zkázou kolem sebe
z boje, který jsem nemohl vyhrát.
Á á á…

Zeptala se mě, jak se jmenuje můj nepřítel
A já řekl, že v některých lidí je potřeba
bojovat a zabíjet svéh bratry
bez pomyšlení na lásku nebo Boha.
A prosil jsem jí, aby mi dala koně
abych rozdupal mé nepřátele
Tak silná byla má touha
skončit tohle mrhání životeem
Á á á…

Ale ona nechtěla myslet na bitvu,
která ponižují lidi na zvířata.
Tak snadno začít
a přesto nemožné skončit
neboť ona je všech mužů matka,
která mě tak moudře radila,
že jsem se bál jít zase sám
a ptal se jí, jestli zůstane?
Á á á…

"Podej mi paní svou ruku", naříkal jsem,
"nech mě odpočinout po svém boku".
"Věř a důvěřuj v mír", řekla
a naplnila mé srdce životem.
"Síla není v množství,
nenech se takto mýlit.
Ale kdykoli mě budeš potřebovat
Buď si jistý, že nebudu daleko".
Á á á…

To řekla a odvrátila se
A protože jsem nevěděl co říct,
tak jsem stál a díval se, dokud
její černý plášť nezmizel.
Můj úděl sice není snažší
ale už vím, že nejsem sám
a najdu v sobě další srdečnost kdykoli
si vzpomenu na ten větrnej den.
A jestli jednoho dne přijde za tebou
hltej zhluboka její tak moudrá slova
přijmi od ní odvahu jako svoji odměnu
A pozdravuj ji ode mě...
Á á á…


HIGH PRIESTESS 

You, who brought the sunshine to my eyes
You, who wondered through my sad disguise
And I have a love that cannot die ... for you

High priestess of my heart
Tell me that we won’t part

Then let’s get together in the sky
To leave the lonely world to wonder why
For we have a love we can’t denie .. so true

VELKOKNĚŽKA

Ty, co jsi vnesla sluneční svit do mých očí
Ty, co jsi prokoukla můj smutný převlek.
Mám lásku, co nemůže zemřít … pro Tebe

Velkokněžko mého srdce
Řekni mi, že se nerozejdem

Pak, sejdeme se v nebi
Necháme ten osamělý svět aby se divil proč
Protože máme lásku, kterou nemůžeme zapřít … tak pravdivou


SALISBURY 

Somewhere in your eyes
That very special glow
Something drawing me
To where I do not know
I never really thought
That I would lose myself
Now I’m going faster
Than anybody else

You move without a sound
And touch me with your hand
Just like the rain that fondles
Every grain of sand
This thing we’re gonna do
It’s just for you and me
I’m gonna make it good
Good as it can be

Your kiss is sweeter now
Your breath is getting warm
We must take our time
And last it through til dawn
I wonder will it be
Oh, I expect it to
There have been other girls
No-one else like you

I feel a power here
I never felt before
And I begin to see
What drives us to want more
Oh, girl of all my dreams
Please tell me if I’m wrong
Because I’ve been blue
But we belong

As time passed and all too fast
I just knew we couldn’t last
And I guessed that the end
Was near at hand
Though we tried our love inside
It just crumpled up and died
What went wrong
I will never understand

You tell me why
Alone again
How could you leave me
Alone again
I don’t want to be
Alone again

There’s a line in a rhyme
I was going to send to you
It says: ”All that is to be will surely be”
So oh, though you had to go
‘Cause you needed someone new
Is there still a chance
That you’ll come back to me
I want you back you see

Alone again
How could you leave me
Alone again
How could you leave me
Alone again
I don’t wanna be alone again

Somewhere in your eyes
That very special glow
Something drawing me
To where I do not know
I never really thought
That I would lose myself
But now I’m going faster
Than anybody else

You move without a sound
And touch me with your hand
Just like the waves that fondle
Every little grain of sand
This thing we’re gonna do
It’s just for you and me
And I’m gonna make it good
Just you wait and see

SALISBURY

Někde ve tvých očích
ten zvláštní lesk
Něco, co mě přitahuje
Kam, to já nevím
Nikdy bych nepomyslel
že bych se mohl ztratit.
Teď běžím rychleji
než kdokoli jiný

Pohybuješ se bez jediného zvuku
a dotýkáš se mě rukou
přesně jako déšť, který hladí
každičké zrnko písku.
Tuhle věc co uděláme
jejen pro nás dva
Udělám ji dobře,
dobře, jak to jen půjde.

Tvůj polibek je teď sladší
Tvůj dech je stále teplejší
Musíme si dát na čas
A vydržet až do svítání.
Jsem zvědavý jestli se to podaří
Ach, očekávám, že ano
Byly tu i jiné dívky
Ale ani jedna jako ty

Cítím zde tu sílu
kterou jsem nikdy předtím necítil.
A začínám chápat
co nás vede k tomu, abychom chtěli víc
Ó dívko mých snů
prosím řekni jestli se mýlím
Protože jsem byl smutný
ale my patříme sobě

Jak čas míjel a míjel velmi rychle
Prostě jsem věděl, že nám to nemůže vydržet
A tušil jsem, že konec
je nadosah ruky.
I když jsem zkoušeli naši niternou lásku,
ta se jen rozdrobila a zhasla
Co bylo špatně
nikdy nepochopím.

Řekni mi proč
zase sám
Jak jsi mě mohla opustit?
zase sám
Nechci být
zase sám

V jedné říkance je verš,
co jsem ti chtěl poslat.
Říká se v něm "Vše co má být se stane"
Takže, i když jsi musela jít
protože jsi potřebovala někoho nového
je tu stále šance
že se ke mně vrátíš
Chci tě zpět, víš?

Zase sám
Jak jsi mě mohla opustit?
Zase sám
Jak jsi mě mohla opustit?
Zase sám
Nechci být zase sám

někde v tvých očích
ta zvláštní záře
něco, co mě přitahuje
Kam, to já nevím.
Nikdy bych nepomyslel
že bych mohl podlehnout
Teď běžím rychleji
než kdokoli jiný

Pohybuješ se bez jediného zvuku
A dotýkáš se mě rukou
Přesně jako vlny které hladí
každičké zrnko písku
Tahle věc, co uděláme
je jen pro nás dva
Já ji udělám dobře
Jen počkej a uvidíš


URIAH HEEP:
DAVID BYRON - Lead Vocals
KEN HENSLEY - Organ, Piano, Slide & Acoustic Guitars, Harpshicord, Vibes and Vocals
MICK BOX - Lead Guitar, Acoustic Guitar, Vocals
PAUL NEWTON - Bass Guitar, Vocals
KEITH BAKER - Drums
*
Brass and woodmind on ”Salisbury” arrangedby JOHN FIDDY
*
Produced by GERRY BRON for Hit Record Productions Ltd.
Recorded at Lansdowne Studos, London, October/November 1970
Recording & mixing engineer PETER GALLEN
Tape operators ASHLEY HOWE & LES CUNNINGHAM
Sleeve Design: Bloomsbury Group

« ZPĚT / BACK