Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
FIREFLY
SIDE A

1. THE HANGING TREE (Hensley/Williams) 3.42 

2. BEEN AWAY TOO LONG (Hensley) 5.04 

3. WHO NEEDS ME (Kerslake) 3.40 

4. WISE MAN (Hensley) 4.44 

SIDE B

1. DO YOU KNOW (Hensley) 3.15 

2. ROLLIN’ ON (Hensley) 6.32 

3. SYMPATHY (Hensley) 4.50 

4. FIREFLY (Hensley) 6.18 


THE HANGING TREE 

Passing through the arms of Satan
Reaching for the hands of God
Robbing every mind for wisdom
Running so he won’t get caught
He’s outlawed by majority
Been branded all his life
Some say that he’s a sinner man
As he rides from day to night

He’s a bad man so they say
Living for his love and living free
Riding swift and secretly
So he’ll miss the hanging tree
Wounded spirit on the wind
Riding to his dream and destiny

He’s laughing at the wanted posters
Calling for his friends to see
Laughind aloud as he rides away
Kicking up the dust with speed
Time hands him down a pathway
And freedom is a horse he rides
Glory is a dream he’s after
And fortune is his heart’s delight

VISÍCÍ STROM

Prošel od Satanových paží
dosáhl až k božím rukám
oloupil každou myšlenku o moudrost
ujížděl tak, že nemohl být chycen
byl psancem podle většiny
byl poznamenán na celý život
někdo říkal, že je hříšný muž
jak jezdil dnem i nocí.

Také říkali, že byl špatný člověk
když žije pro svou lásku a žije svobodně
jel tak rychle a tajně
tak že minul visící strom
raněný duch ve větru
jezdil ke svým snům a osudům

smál se vývěskám o zločinci
vyzývajíc přátele aby se dívali
smál se nahlas, jak odjížděl v dál
rychlostí vířil prach
čas jej vedl polní stezkou
a svoboda je kůň, na kterém jede.
Sláva je ten sen, za kterým šel
a štěstí je přání jeho srdce.


BEEN AWAY TOO LONG 

I’m coming home
I’ve been away far too long
I’m leaving it up to you
To understand

You may wonder why
When it was me who said
The last goodbye
But cannot change my mind
One more time

It’s high time
I can’t wait any longer
It’s my time to find out
Who I belong to
It’s breaking my heart
Waitin’ for another day

When time comes
You bet I’l be around
I’ve been patient
Standing my ground
Gotta see ya and hold ya
Hear what you have to say

Do you wake up in the morning
Wantin’ me
The way I wake up wantin’ you
And in the same breath
You keep hauntin’ me
Does it ever occur to you
I’ve been in love too long
To stop now, oh
I’ve been away too long
I’ve been away too long

If you’ve ever cried
Then you’ll know the pain
I felt inside
And just like me you pray
It’s all untrue

But time alone will tell
If you have learned
Life’s lessons well
And maybe then you’ll know
What I should do

BYL JSEM PRYČ PŘÍLIŠ DLOUHO

Přicházím domů
byl jsem pryč příliš dlouho
opouštím to kvůli Tobě
abys rozuměla.

Můžeš se divit proč
když jsem to byl já, kdo řekl
poslední sbohem
ale nemůžeš znova
změnit moji mysl

Je nejvyšší čas
nemohu dále čekat
nadešel můj čas abych zjistil
komu patřím
zlomilo by mi srdce
čekat na další den.

Až přijde čas
vsaď se, že u toho budu
jsem trpělivý
znám svůj původ
chci Tě vidět a chci Tě držet,
slyšet, co musíš říci.

Vzbouzíš se ráno
s touhou po mě,
stejně tak jako já se vzbouzím touhou po Tobě
a jedním dechem
jsem Tebou pronásledován?
Stalo se Ti někdy, že
byl jsem tak dlouho zamilován
než abych to teď skoncoval.
Byl jsem pryč příliš dlouho
byl jsem pryč příliš dlouho.

Pokud jsi někdy plakala
tak znáš tu bolest
kterou jsem uvnitř cítil
a tak jako já se modlíš
aby to nebyla pravda.

Ale čas sám poví
zda jsi se učila
dobře lekce života
a možná pak poznáš
co jsem měl udělat.


WHO NEEDS ME 

Don’t take life for granted
‘Cause you know that
Life won’t grant you back
The feelings on the love
That you once had

You’ve taken me for granted
‘Cause you know
I’m a lover just like you
And I’ll do anything
You want me to

Who needs me?
Who needs me now?
You’ll find someone
How you’ll find one
Who needs me?
Who needs me now?
You’ll find another but no better

You can’t argue with me now
I needed you and
You did not know how

Don’t let go of something
That is good when
I’ll tell you it’s bad
Let ‘em hear the story
Make ‘em sad

And if the price of love
Can cost you less than
When it first began
I guess that you won’t
Find a better man

KDO MĚ POTŘEBUJE

Nepovažuj život za samozřejmý
vždyť víš, že
život Ti nevrátí
pocity lásky
které jsi už jednou prožila.

Považuješ mne za samozřejmost
protože víš
že Tě miluju stejně jako Ty mne
a že udělám cokoli
abys mne chtěla.

Kdo mne potřebuje
kdo mě teď potřebuje?
Někoho nalezneš
jak nalézt toho
kdo mne potřebuje
kdo mne teď potřebuje?
Nalezneš dalšího, ale ne lepšího.

Nemůžeš mi popřít
že jsem Tě potřeboval a
tys netušila jak.

Neodcházej kvůli něčemu
co je dobré když
Ti říkám, že je to špatné
nech je vyslechnout ten příběh,
který je rozpláče.

A pokud cena lásky
Tě stojí méně než
když jsi poprvé začínala
myslím, že nenajdeš
lepšího muže.


WISE MAN 

I sat before the wise man
In the autumn of my youth
And I told him all
The things I had to know
He said you have the future
If you need to find the truth
And in his eyes
I saw that it was so

So I came right out
And asked him
The meaning of life
And as he smiled
I saw a twinkle in his eye
He said with all his years
There’s still so much
He has to learn
And once again
I saw that it was so

Keep on living, loving
Waiting your turn
Is the only way to
Ease your concern
If you want to find
Your dream, be sure
You don’t wake up too soon
Or you’ll find it easier
Shooting for the moon

Wise man, wise man
Which way shall I run
There’s so many roads
So many ways to turn
I am like a blind man
Lost in the sun
I wanna be like you
And be a wise man too
But I’m looking for
An easy way to learn

MUDRC

Seděl jsem u moudrého muže
na sklonku svého mládí
a říkal jsem mu o všech
věcech, které jsem měl znát.
Řekl: Máš budoucnost
pokud máš potřebu hledat pravdu.
A v jeho očích jsem viděl,
že to tak skutečně myslel.

Tak jsem neváhal
a zeptal se ho
na význam života
a jak se usmál
uviděl jsem záblesk v jeho očích.
Řekl, že navzdory jeho věku
je toho stále tolik
co musí poznat
a zase jsem viděl
že to tak skutečně myslí...

Žij, miluj
čekej na svoji chvíli
Pouze to je způsob
jak ulevíš svým starostem.
Pokud chceš nalézt
svůj sen, tak si dej pozor
abys neprocitl příliš brzo
nebo zjistíš, že snadnější
je strefovat se do měsíce.

Moudrý muži, moudrý muži
kterou cestou se mám dát?
Je tak mnoho cest
tak mnoho pěšín, kde se dá uhnout
já jsem jak slepý
ztracený ve slunci
chci být jako ty
taky být tak chytrý
ale hledám
nějaký snadný způsob, jak toho dosáhnout.


DO YOU KNOW 

All you seem to do want to do
is break my heart
Seems to me we’re a lot better off apart
Time was when you took a pride
in puttin’ me down
We’ll I’ve some news
For you’s gonna turn ya around

I got no time for no crazy lady
And the games you wanna play
‘Cause a love like mine’s
Gonna take some time
You can’t save it for a rainy day

Well do you know
Do you know
Do you know what
I’m trying to say
Love’s not a game
It’s never the same
You gotta live your love
From day to day

Lonely days are long and
Sad nights are oh so black
Then I get right down thinkin’
Maybe I could take you back
Till at mornin’ light
A new face appears at my door
As a kinda reminder that
I ain’t seein’ you no more

ZDALIPAK VÍŠ?

Vypadá to tak, že všechno co chceš je
abys mi zlomila srdce.
Zdá se mi, že by bylo lepší se rozejít.
byla jsi pyšná na to, když
se Ti podařilo dostávat mě na dno.
Tak teď já mám pár zpráv
ze kterých se Ti zatočí hlava.

Nemám čas na žádný bláznivý ženský
a na ty hry, co chceš hrát
protože láska, jako je ta moje
zabere nějakej čas
a nemůžeš si ji šetřit jen na špatný dny.

Nuže, zdalipak víš…
Zdalipak víš,
víš, že
se snažím říci
že láska není hra
nikdy není stejná
musíš lásku prožívat
každý den znovu.

Dny osamění jsou dlouhé
a smutné noci jsou tak černé
že když uléhám, přemýšlím
že bych to s Tebou možná mohl dát znova dohromady
dokud se v ranním světle
na mém prahu neobjeví nová tvář
jako takové znamení, že
už Tě víc nemám chtít vidět.


ROLLIN’ ON 

It came as the daybreak
Must surely arrive
Opened my eyes just
To be sure I was alive
Another day
They’re much the same
Twentyfour hours for me
To try again
I’m rollin’ on

It came as the judgement
We all have to face
Fickle hour you bring me joy
You bring me disgrace
I’ll take your challenge
Man against Emotion
I’ll wager my beliefs
Against my sin
I’m rollin’ on

Rollin’ on and on and on forever
Rollin’, rollin’, rollin’ on together

Yes I’m rollin’ on
To where I don’t care
Crystal ball
You let me down again
Rollin’ down a road
I’ve never seen
Meeting people
Seeing places I’ve never been
I’m rollin’ on

VALÍM SE DÁL

Přišlo to jako rozbřesk
nemohlo to nepřijít
otevřelo mi to oči
abych si byl jistý, že žiju.
Další den
je to to samý
čtyřiadvacet hodin pro to,
abych se pokoušel znova.
valím se dál

Přišlo to jako rozsudek
všichni musíme čelit
Nestálá hodino. přinášíš mi radost
přinášíš mi hanbu
přimu tvoji výzvu
člověk proti citům
povedu válku s mou vírou
proti mému hříchu
valím se dál…

valím se dál dál a dál už navždy
valím se dál dál a dál s ostatními.

Jo, já valím se dál
kam o to se nestarám
křišťálový míčku
shodil jsi mne zase ke dnu
vířím dolů ulicí
nikdy jsem neviděl
lidi, aby se potkávali.
Vidím místa, která jsem nikdy neviděl
a valím se dál


SYMPATHY 

Sympathy just doesn’t mean
That much to me
Compassion’s not
The fashion in my mind
And if you’re looking for
A shoulder to cry on
Don’t turn your head my way
‘Cause I’d rather have
My music any day

You and I are
Masters of our destiny
We look for consolation all the time
Until we find out things are not
What they were meant to be, oh no
And if it doesn’t suit our mood
We’ll call it crime

Dedication’s not an obligation
Or a figment of
Someone’s imagination
It’s the only way they say to learn
To live from day to day
To make each passing way
A small sensation

Dreams are the possession of
The simple man
Reality the fantasy of youth
But living is a problem that
Is common to us all
With love the only
Common road is truth

POCHOPENÍ

Pochopení pro mne
zas tolik neznamená
Soucit není
v mé mysli v módě
A jestli hledáš
paži, na které by ses vyplakala
neotáčej hlavu ke mně
protože já mám pořád
radši svoji muziku.

Ty a já jsme
páni našich osudů
celou dobu hledáme útěchu
dokud nenajdeme věci,
které nejsou tím, čím měly být, ba ne.
A pokud to nevyhovuje naší náladě
nazveme to zločinem

Věnování není povinnost
nebo smyšlenka
nečích představ.
Říká se, že je to jediný způsob
jak se naučít prožívat každý den
abychom každou náhodnou skutečnost
proměnili v malou senzaci.

Sny jsou majetkem
jednoduchých lidí
realita je fantazie mládí
ale žití je problém, který
je nám všem společný
a pravda je jediná společná
cesta lásky.


FIREFLY 

My love lives at
The end of a rainbow
One day I’m gonna
Fly there on a firefly
High above white angry water
With a love song in my heart

Someday, somehow
I know I’m gonna get there
I’ve been patient for so long
All my daydreams
Seem so much nearer now
And I beg you hear my song

Firefly
On your glowing wings I’ll ride
Till I sit beside
This dream of mine
Firefly, high on a risin’ tide
Only wanna touch
The things I’ve seen

Steppin’ lightly from star to star
Cross a wilderness of blue
Wonderin’ how much
In love with me you are
‘Cause I’m so much in love with you

Firefly can you take me
I ain’t had no lovin’ lately
Firefly bring me love
To my new horizon
The one that I’ve still
Got my eyes on, my my firefly

In my dreams you come to me
The answer to my prayer
As I begin to feel
You warm my heart
I awake and you’re not there

Now and then I see your eye
As the stars begin to shine
No rain to cool my passion
No! Not now!
No now you’re mine!

SVATOJÁNSKÁ MUŠKA

Moje láska žije
na konci duhy
jednoho dne za ní poletím
na svatojánské mušce.
Vysoko nad vodou rozbouřenou doběla
s milostnou písní ve svém srdci.

Jednoho dne
se tam nějak dostanu
už jsem dost dlouho trpělivý
Všechny mé sny
se zdají teď o tolik bližší
a já Tě prosím, abys slyšela mojí píseň.

Svatojánská muško,
na Tvých žhavých křídlech poletím
dokud nedosáhnu
mého kýženého snu.
Svatojánská muško, vysoko nad stoupajícím přílivem
chci se dotýkat věcí,
které jsem si vysnil.

Stoupajíc něžně z hvězdy na hvězdu
napříč divočinou nebe
jsem zvědav, jak moc
mne miluješ
protože já tě tak moc miluju.

Svatojánská muško, můžeš mne vzít
dosud jsem nepoznal, co je to milovat
svatojánská muško, přines mi lásku
k mému novému obzoru
k tomu, ke kterému mám stále upřen
svůj zrak, moje svatojánská muško.

Přicházíš ke mne v mých snech
odpověď na mé modlitby
Když začínám cítit ,
jak rozehříváš mé srdce
probudím se a ty tu nejsi.

Už navždy budu vidět tvůj pohled
a když hvězdy začínají zářit
žádný déšť neschladí mojí vášeň
Ne, teď ne.
Ještě nejsi má…


URIAH HEEP:
JOHN LAWTON - Lead Vocals
MICK BOX - Guitars
TREVOR BOLDER - Bass Guitar
LEE ‘THE BEAR’ KERSLAKE - Drums/Vocals
KEN HENSLEY - Keyboards/Guitars/Vocals
Produced by GERRY BRON
Engineer PETER GALLEN
Assisted by JOHN GALLEN
Recorded and mixed at Roundhouse Recording Studios, London, England, October/November 1976
Cover concept and co-ordination GAIL CLARKE
Cover painting MARTIN WHITE
Special thanks to Rick, Chris, Pete, Alistair and Phil
Medal for bravery TONY PATRICK & DODGE DEMOS

« ZPĚT / BACK