Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
RETURN TO FANTASY
Side A

1. RETURN TO FANTASY (Hensley/Byron) 5.52

2. SHADY LADY (Hensley/Box/Byron/Kerslake) 4.46

3. DEVIL’S DAUGHTER (Byron/Box/Hensley/Kerslake) 4.48

4. BEAUTIFUL DREAM (Hensley/Byron/Box/Kerslake) 4.52

Side B

1. PRIMA DONNA (Byron/Box/Kerslake/Hensley) 3.11

2. YOUR TURN TO REMEMBER (Hensley) 4.22

3. SHOWDOWN (Hensley/Byron/Box/Kerslake) 4.17

4. WHY DID YOU GO (Byron/Box/Hensley/Kerslake) 3.53

5. A YEAR OR A DAY (Hensley) 4.22


RETURN TO FANTASY 

Searching every day
Looking every way
Trying to make a connection
To find a piece of the action
Like a hungry poet
Who doesn't know
He is close to perfection
Choice is the question

Moonlight night
After moonlight night
Side by side
They will see us ride
But if they cared to look
Then they would see
It's our return to fantasy
Fantasy, fantasy …

Can you understand
That in every man
There's a need to unwind
That's never been defined
Somewhere deep within
There's another being
You are somehow abusing
By the person you're using

Moonlight night
After moonlight night
Side by side
They will see us ride
But if they cared to look
Then they would see
It's just our return to fantasy
Fantasy, fantasy …

Travelling faster than lightening
Closer than ever before
We can go on for you
And take you nearer to
The legend of mystery
From the beginning of time
Dreaming... time ... dreaming
We can return to
The land of the good and the kind
Time... dreaming... time... dreaming
Why don't you come to our party
And open your minds

In another place
There's a newer face
Like an unfinished painting
Your creator is waiting
The brush and pen describe
What it is inside
That will set your mind thinking
While the others are sinking

NÁVRAT DO FANTAZIE

Hledám každý den
zkoumám každý způsob
zkouším navázat spojení
abych našel děj
Jako hladový básník
který neví
a je blízko dokonalosti
výběr je otázkou

Měsíční světlo
po měsíční noci
vedle sebe
nás uvidí jet
ale pokud se snaží vidět
tak by viděli
že to je náš návrat k fantazii,
fantazii, fantazii…

Umíš porozumět
že v každém muži
je potřeba rozpoznat
co nebylo definováno
někde hluboko uvnitř
je další existence.
Jsi poněkud zneužíván
osobou, se kterou jsi.

Měsíční světlo
po měsíční noci
vedle sebe
nás uvidí jet
ale pokud se snaží vidět
tak by viděli
že to je náš návrat k fantazii,
fantazii, fantazii…

Cestujíce rychleji než blesk
blíže než kdykoli předtím
dokážeme Tě
vzít blíže k
legendě tajemství
od počátku času
sníme…čas…sníme
umíme se vrátit do
země dobra a vůle
čas… snění…čas…snění
proč se k nám nepřidáš
a neprozříš?

Na jiném místě
je novější tvář
jako nedokončený obraz
Tvůj tvůrce Tě čeká
štetec a pero popisují
co je uvnitř
co tě donutí přemýšlet
zatímco ostatní umírají…


SHADY LADY 

Out from St. Louis
I wasn't choosy
I just wanted to get
Back on the road
I hitched in cars
And worked in bars
Lookin' for a place
To lay down my load
I met a lady, a shady lady
And someone told her
I was all on my own
She poured a beer
And said when I'm finished here
Hang around ‘cause
I'm taking you home

Don't worry
I'll treat you all right
Don't worry
You can stay all night
I thought it was any easy ride
But I didn't know where
I was until I got inside

She said, ok sonny
Give me your money
And don't start any foolin' around
I said what, I said what
Don't you think you're
Turning me upside down
She said, I don't care
I've been everywhere
And I've not been looking for you
But I'll take you in
And give you a spin
You'll know some tricks
By the time we get through

Shady lady
You want it all your own way
Shady lady
You won't let go of your prey
Shady lady
Eat me up and spit me out
But let's get started now
I know what you're talking about

Now in the morning
As the day was dawning
Shady asked me if
I'd stay there awhile
I said stay, baby no way
But I couldn't keep myself
From a smile
I said now no bye-bye’s
Go in and dry your eyes
That ain't fittin'
For a lady like you
Why not be smart
And give your life another start
But take care now
Whatever you do

Shady lady
I'm on my way
Shady lady
We'll meet again one day
And don't worry 'cause when we do
I'm gonna make sure
That there ain't very much left of you

PODEZŘELÁ ŽENSKÁ

Byl jsem u St. Louis
a moc jsem si nevybíral
zrovna jsem se zase
chtěl vrátit do života.
Jezdil jsem stopem
a pracoval v barech
hledal jsem místo
kam bych složil svý údy
Potkal jsem ženskou, podezřelou ženskou
někdo jí řek'
že žiju jen sám pro sebe.
Vylila do sebe pivo
a řekla že až budu
mít "padla"
tak mě vezme k sobě.

"Neboj se,
já se o Tebe postarám,
neboj se,
můžeš zůstat celou noc."
Myslel jsem si že to bude brnkačka
ale netušil jsem do čeho jdu
dokud jsem tam nebyl.

Řekla, oukej mladej
naval prachy
a nezkoušej žádnou levou
ptal jsem se COŽE?, ptal jsem se COŽE?
nemyslíš si, že
mě ubližuješ?
Řekla: "mě to nezajímá,
už jsem leccos zažila
a Tebe jsem zrovna nehledala.
Ale já Tě to naučím
a něco Ti povím
že časem poznáš pár triků
až to spolu rozjedem."

Podezřelá ženská
cheš to všechno po svým
podezřelá ženská
nemůžeš si dělat co chceš se svojí kořistí.
Podezřelá ženská
Dej mi najíst a vyhoď mě
ale nejdřív začněme
ať vím, o čem mluvíš.

Teď ráno
jak se rozednívá
podezřelá se mě ptá, jestli
bych ještě nechtěl zůstat.
Zeptal jsem se ZUSTAT? v žádným případě bejby
a nemohl jsem zadržet
smích.
Řek' jsem žádný loučení
běž a vysuš si oči
to se nehodí
k ženě jako jsi Ty.
Proč nebýt hodná
a začít život znova
ale dávej od teď bacha
na všechno, co uděláš

Podezřelá ženská
já jsem svůj
podezřelá ženská
ještě se někdy uvidíme
A neboj, protože až to přijde
tak si dám pozor na to,
jestli z Tebe nezůstalo příliš špatnýho.


DEVIL’S DAUGHTER 

I don't believe in
Your kind of affection
Your taking me
In the wrong direction
Don't give me none of
That holy water
Comin’on like you're
The Devil's daughter

Just take me to your chapel
Show me to your leader
Take me to your chapel
I wanna meet your leader
Come on

How do you find the time to exist
I've got to keep my
Strength of mind to resist
Don't give me none of
That holy water
Comin’ on like you're
The Devil's daughter

Where do you come from
And where do you go
Can I touch without havin' to know
Don't give me none of
That holy water
Comin’ on like you're
The Devil's daughter

Come on now
Come on now take me there

ĎÁBLOVA DCERA

Nevěřím
na Tvoji přetvářku
zkoušíš to na mě
špatným směrem.
Nedávej mi nic
z tý svatý vody.
Přijde mi, jako kdybys byla
ďáblova dcera.

Vem mě do svý kaple
ukaž mě svýmu pánu
vem mě do svý kaple
chci se potkat s Tvým pánem
dělej.

Jak jsi našla dobu, ve který žít?
Musím si nechat svoji
duševní sílu, abych odolal.
Nedávej mi nic
z tý svatý vody.
Přijde mi, jako kdybys byla
ďáblova dcera.

Odkud jsi přišla
a kam jdeš?
Můžu se dotýkat aniž bych to věděl?
Nedávej mi nic
z tý svatý vody.
Přijde mi, jako kdybys byla
ďáblova dcera.

tak dělej
tak dělej, vezmi mne tam


BEAUTIFUL DREAM 

Sail down the stream
Such a beautiful dream
Never stopping
Never touching anything
Till dawn awakes you
With a breath of the Spring

Far from the crowds
Way above the clouds
We can take you to
The edge of the day
And show you living in
A new kind of way

We'll take you floating to
A sea of morning dew
Where everyone's the same
And no-one knows your name
And there you'll see that you can
Live your life to the extreme
Such a beautiful dream

BÁJEČNEJ SEN

Sjeď dolů po proudu
tak báječnej sen
nikdy se nezastavit
ničeho se nikdy nedotknout
dokud Tě rozbřesk nevzbudí
dechem Jara.

Daleko od davů
cesta nad mraky
můžem Tě vzít
na konec dne
a ukázat Ti život
po novým způsobu.

Poplavem spolu
do moře ranní rosy
kde jsou všichni stejní
a nikdo nezná Tvoje jméno.
A tam uvidíš, že můžeš
žít svůj život do extrému
to je ale báječnej sen.


>PRIMA DONNA 

I'll go down fightin'
But rather be delightin'
All the people that come to see
The Devil's from Chicago
Now where the hell do they go
When we get in our limousines

'Cause we just want to be
Where it's all going on
But tell me what do you do
When it's over
And everyone who loved you is gone
They’re gone
I said they’re gone

You're our kind of people
You're the church
And we're the steeple
But we're all inside the hall
If we've got what you need
Then we'll give you the speed
To get up and have a ball

'Cause we just want to be
Where it's all going on
But tell me what do you do
When it's over
And everyone who loved you is gone

You're just another
Prima Donna of rock'n roll
So please let me know
When you want me to go

PRIMADONA

Jdu na podium, jdu na to
ale radši bych byl potěšen
všemi lidmi, co přišli
na "Ďábly z Chicaga"
Kam teď sakra všichni jdou
když nastoupíme do svých limuzín?

Protože my chcem být
uprostřed toho dění
ale řekni mi co uděláš
až to skončí?
A všichni co tě milovali jsou pryč
jsou pryč
řek' jsem JSOU PRYČ

Vy jste naši lidi
vy jste kostel
a my jsme kostelní věž
ale všichni jsme uvnitř haly
a pokud umíme to, co chcete
tak vás správně rozvaříme
a bude velkej nářez.

Protože my chcem být
uprostřed toho dění
ale řekni mi co uděláš
až to skončí?
A všichni co tě milovali jsou pryč

Jsi jen další
rokenrolová primadona
tak jen mi prosím dej vědět
až budeš chtít, abych toho nechal.


YOUR TURN TO REMEMBER 

I was always the one
Who did the thinkin'
It was me, I'm sorry
I who made the plans
There was never a thought
We might do somethin’ between us
It's so clear I think
I'm beginning to understand
I was the one who had to
Lay it out and pay it out
I would work all night
Even though I wanted to
Play out and stay out

Now it's your turn to remember
And it's your turn
To try to understand

But you never would, would you?

When the time came
For stayin' together
You refused to even
Talk about for ever
It was easy telling me
You love me
And I was a little late in
Finding out the truth
The rule of love was there
You had to bend it
Now the damage is done
It's impossible to mend it
I can’t mend it

Now it's your turn to remember
It's your turn to feel a little pain

I feel a little better
Talkin' about her
Yet her memory's not good for me
The skies are not so grey now
I've found a new tune to play now
It's a better song
It'll be followin' on

And when the time came
For stayin' together
You refused to even
Talk about for ever
It was easy telling me
You love me
And I was a little late in
Finding out the truth
The rule of love was there
But you had to bend it
Now the damage is done
It's impossible to mend it
You know I can’t mend it

Come on babe

It's your turn to remember
Your turn to feel a little pain

JE ŘADA NA TOBĚ, ABY SIS UVĚDOMILA

Vždycky jsem byl ten,
který vymýšlel
sorry, ale byl jsem to já,
kdo všechno plánoval
nikdy to nebylo tak
že něco můžem vymyslet spolu
myslím, že je to tak jasný
a začínám rozumět
že jsem byl ten, který
musel rozhodovat a řešit.
mohl bych se tak namáhat celou noc
i když bych třeba chtěl
vypnout a nedělat nic

Teď je řada na tobě, aby sis to uvědomila,
a je řada na tobě,
abys zkusila porozumět.

Ale to ty nikdy nebudeš, že ne?

Když nastal čas
abychom zůstali spolu
ty jsi dokonce odmítala
si povídat
to bylo snadný jen mi říct
že mě miluješ
a mě to chvíli trvalo
než jsem jsem pochopil pravdu.
Platila nějaká pravidla lásky
které jsi pokřivila
a škoda je tady.
není možný ji napravit
já to nedokážu.

Teď je řada na Tobě, abys aby sis to uvědomila,
teď je řada na Tobě, abys cítila trochu bolesti

Cítím se trcohu lépe
když o ní mluvím
i když její paměť mi není dost dobrá
nebe už není tak tmavé
našel jsem novou notu, kterou budu hrát
je to lepší písnička
která má pokračování

A když nastal čas
abychom zůstali spolu
ty jsi dokonce odmítala
si povídat
to bylo snadný jen mi říct
že mě miluješ
a mě to chvíli trvalo
než jsem jsem pochopil pravdu.
Platila nějaká pravidla lásky
které jsi pokřivila
a škoda je tady.
není možný ji napravit
já to nedokážu.

tak pojď, holka

teď je řada no Tobě, aby sis uvědomila,
řada na Tobě abys cítila trochu bolesti.


SHOWDOWN 

It's gonna happen
Before too long
It's gettin' hard to tell
Who's right and who's wrong
I can see it comin'
So I gotta be strong

There's gonna be a showdown
There's gonna be changes in this town
We're gonna see a showdown

A time's gonna come
In the future when
A whole lotta people
Gonna think again
We're gonna keep right on
Till you break and then

Do you want to be out of touch
Only you can decide
For something different
You're out of luck
‘Cause on we will ride
On we’re gonna ride
Ride on, oh, ride on
Come on

The music explodes
Like a gun in your hand
We're gonna give you more
Than your head can stand
Then we'll sit down
And talk man to man

There's gonna be a showdown
We’re gonna see changes in this town
We're gonna see a showdown
Showdown …

ROZHODUJÍCI BITVA

Stane se
a nebude to dlouho trvat
je čím dál tžší říci
kdo má pravdu a kdo ne
už vidím jak to přijde
a tak musím být na to silný.

Přijde rozhodující bitva
přijdou změny v tomhle městě
uvidíme rozhodující bitvu.

čas přichází
v budoucnu, kdy
všichni lidé
budou znovu myslet
půjdeme správnou cestou
dokud nezabrzdíš a pak

cheš být z toho venku?
jen ty se můžeš rozhodnout
pro něco jiného
Nemáš štěstí
protože to je tam, kudy my jedeme
kudy my pojedeme
pojeď, oh, pojeď
pojď!

Hudba exploduje
jako zbraň ve tvé ruce
můžeme ti dát víc
než tvoje hlava unese
tak se posadíme
a promluvíme si jako muž s mužem

Přijde rozhodující bitva
přijdou změny v tomhle městě
uvidíme rozhodující bitvu.
Rozhodující bitvu


WHY DID YOU GO 

I woke up today
With my head in daze
‘Cause my love had gone
With nothing to do
Just to dream about you
And how we went wrong

But oh, why did you go
I loved you so, didn't you know

I walk into town
With my head hangin' down
Tryin' to hide my pain
The people I meet
As I float down the street
Tell me try again

When I remember how good it was
It makes me cry
'Cause my life's been
Turned upside down
All I want is someone
But how do you say
Please will you stay
Please will you stay

I’ll settle down to a life
Of a clown to remain alive
I’ll work till I bleed
And if I can succeed
Maybe I'll survive

PROČ JSI ODEŠLA

Dneska jsem se probudil
s hlavou bolavou
protože moje láska odešla
Nemám co dělat
jenom sním o tobě
a co jsme udělali špatně?

Ale, oh, proč jsi odešla?
Tak jsem Tě miloval… copak jsi to nevěděla?

Chodím po městě
hlavu svěšenou
zkouším skrýt svou bolest
lidi, co potkávám
jak proplouvám ulicemi
mi říkaj, zkus to, zkus to znovu

Když si vzpomenu, jak to bylo krásný
tak mě to rozpláče
protože můj život
byl postaven na hlavu
Všechno co chci, je někdo
ale jak to říct?
Prosím, zůstaň…
prosím, zůstaň…

Stane se ze mě klaun
abych se udržel naživu
budu pracovat, až se ze mě bude kouřit
a pokud budu mít úspěch -
- možná přežiju…


A YEAR OR DAY 

Seen from the height
Of a thousand miles
The earth looks the same as it did
How is it we can fly faster than day
But we can't find the things we need

Young man said the old man
Let the youth in your heart be at rest
We may all be dead in a year or a day
When the devil is put to the test …

The day of creation
Was our finest hour
It's something we ought to defend
But it's been so abused
Since the first day of light
That no glory can come in the end

Young man cried the old man
There is victory in staying alive
And if you care so little
For the world we're in
Why and what do you
Want to survive

Can't we try
To let the past go by
With it's lessons firmly
Settled in our minds
To our children one by one
And before the darkness comes
Let us leave a world full of light
Of a different kind

In truth they should meet
And with love
Their hearts should beat
And with patience
Solve the problems of our time
It wouldn't be so hard to do
It's only up to me and you
Let us not bequeath
A life that is a crime

Young man cried the old man
Let the youth in your heart be at rest
We may all be dead in a year or a day
When the devil is put to the test

Young man

DO ROKA ČI DO DNE

Viděno z výšky
tisíců mil
Země vypadá pořád stejně
jak je to možné, že dokážeme letět rychleji než den
ale nedokážeme najít věci, které potřebujeme?

Jinoch řekl starci
nechte mládí ve vašem srdci v klidu
všichni můžeme zemřít do roka či do dne
když si to ďábel usmyslí.

Den zrození
byl naš nejlepší hodina
je to něco co musíme bránit
ale byl tak zneužit
už od prvního dne
že nakonec nemůže být žádná sláva.

Jinoch si stěžoval starci
vítězstvím je zůstat naživu
a když se staráš tak málo
o svět, ve kterém žijeme
proč a jak
chceš přežít?

Nemůžeme zkusit
nechat minulost odejít
s jejími biblickými příběhy
řádně srovnanými v našich myslích
každému z našich dětí
a dřív než přijde tma
nechte nás odejít ze světa plného světla
z jiného světa

Mohou se setkat v pravdě
a s láskou by
jejich srdce mohla bít
a s trpělivostí
řešit problémy naší doby
to by nebylo tak těžké
to jen záleží na mě a na Tobě
neodkažme
život, který je zločinem

Jinoch si stěžoval starci
nechte mládí ve vašem srdci odpočívat
všichni můžeme zemřít do roka či do dne
když si to ďábel usmyslí.

Mladý muži!


DAVID BYRON - Lead Vocals
MICK BOX - Guitars
KEN HENSLEY - Keyboards, Guitars, Synthesizer, Vocals
LEE KERSLAKE - Drums, Percussion, Vocals
JOHN WETTON - Bass, Mellotron, Vocals

Produced by GERRY BRON
Engineer PETER GALLEN
Assisted by DAVE BURNS and DAVE HARRIS
Thanks to MEL COLLINS & B.J. COLE
Recorded at Lansdowne and Morgan Stuidos, London, Englend, spring 1975
Cutting by HARRY MOSS at E.M.I. Abbey Road
Composed, arranged & performed by URIAH HEEP
Design Logo Ltd., Illustration DAVE FIELD
Photographs by JOE CAFFNEY
Thanks to our Road Crew Chris, Del, Ed, Peter, Riock, Tom and B.J.« ZPĚT / BACK