Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
HIGH AND MIGHTY
SIDE A

1. ONE WAY OR ANOTHER (Hensley) 4.37 

2. WEEP IN SILENCE (Hensley/Wetton) 5.09 

3. MISTY EYES (Hensley) 4.15 

4. MIDNIGHT (Hensley) 5.40 

SIDE B

1. CAN’T KEEP A GOOD BAND DOWN (Hensley) 3.40 

2. WOMAN OF THE WORLD (Hensley) 3.10 

3. FOOTPRINTS IN THE SNOW (Hensley/Wetton) 3.56 

4. CAN’T STOP SINGING (Hensley) 3.15 

5. MAKE A LITTLE LOVE (Hensley) 3.24 

6. CONFESSION (Hensley) 2.16 


ONE WAY OR ANOTHER 

There's been some changes in my time
But this one's playing games with my mind
Stopped in my tracks
No thought of looking back
The lady's got me tied up
But I've already made my mind up
One way or another
She'll be mine

It wasn’t anything I could define
None of those ringing bells
Giving me a sign
I just took a look
But I was on the hook
The lady's got me tied up
Don't know how it's gonna wind up
One way or another gonna be all right

I'm beginning to think
That a forever kind of love
Is the kind of love
I'll look for forever
But still I'll love and love again
One way or another
I will find my friend

I knew some day my heart
Would lead my head
Beyond the path
My chosen life had led
I'd been so sure
But where is the cure
The lady's got me real good
But you can't say
What I should do
One way or another
It's all over now

One way or another

TAK ČI ONAK

V mém životě došlo k několika změnám
ale tahle poslední si se mnou zahrává.
Zastavila se v mých stopách
bez myšlenky na ohlédnutí
Ta ženská mě spoutala
ale už jsem se rozhodl,
tak či onak
bude moje.

Nebylo to nic, co bych pojmenoval
žádný z těch zvonících zovnů
mě nedal žádné znamení.
Tak jsem se podíval
ale byl jsem v řiti
ta ženská mě svázala
netuším, jak tohle skončí?
Tak či onak, bude to v pořádku.

Začínám si myslet
že věčná láska
je ten druh lásky
který budu navěky hledat
Ale stále budu znovu milovat a milovat
tak či onak
najdu svoji holku.

Věděl jsem, že jednoho dne moje srdce
svede moji mysl
z cesty
způsobu žití, který jsem zvolil
a o kterém jsem si byl tak jist.
Ale kde je lék?
Ta žena mě polepšila
ale těžko říct
co bych měl udělat
tak či onak
je to už v čudu...

tak či onak...


WEEP IN SILENCE 

You who thought
Your eyes could tell no lies
So your life became a compromise
And it was you
Who had seen men dyin’
You heard their children cryin’
While their women weep in silence

And you who thought
You were so wise
Succeeded only in disguise
Now and then
You'd find a bridge to cross
Reach the other side
And you'd still be lost
Evaded by the sweet smell of life

And the people that you try
To show the way
Never believe you
Never believe you - no way

While your women weep in silence
Your women weep in silence
Women weep in silence

TICHÝ PLÁČ

Ty, kdo sis myslel
že Tvé oči by nemohly lhát -
a tak se Tvůj život stal kompromisem.
A byls to Ty
kdo viděl muže umírat
slyšels jejich děti plakat
zatímco jejich ženy tiše plakaly...

a Ty, kdo sis myslel
žes byl tak chytrý
uspěls pouze v přetvářce
Tady a teď
našels most, přes můžeš který přejít
aby ses dostal na druhou stanu
jenže stejně budeš ztracen
protože sladká chuť žvota Ti stejně uniká.

A lidem, kterým se snažíš
ukázat cestu
Ti nikdy neuvěří
Nikdy Ti neuvěří, ani náhodou.

Zatímco Tvoje ženy tiše pláčou
Tvoje ženy tiše pláčou
Ženy tiše pláčou


MISTY EYES 

I was missing my
Little Miss Misty Eyes
She made my life complete
I'd been waiting on
True love's sweet surprise
And it tasted so sweet
Oh it tasted so sweet

I could hear
The sound of the love bell
Told me all it could tell
And the sight of
The blue moon rising
Told me all was well
Told me all was well

I was just driftin'
As a wind blown wave
Like a stricken ship
I thought I'd never be saved
So far below me
There seemed so much more
Yet a man has to know
What he's looking for

Something unknown
Kept my life turning around
But I couldn't get near to
Putting my feet on the ground
With all that I had
Any man would be glad
But my everything was nothing
So what made me sad

I was missing my
Little Miss Misty Eyes
She made my life complete
I was waiting on
True love's sweet surprise
And it tasted so sweet
It tasted so sweet

Farewell to that same lonely road
I've seen the last of
That heavy load
No more blues about paying dues
It's time for reaping
All the seeds I sowed

VLHKÉ OČI

Chyběla mi
moje malá slečna s vlhkýma očima
Díky ní byl můj život úplný
Čekal jsem na
sladké překvapení pravé lásky.
A chutnala tak sladce
Oh, chutnala tak sladce.

Slyšel jsem
zvuk zvonu lásky.
Řekl mi vše, co mi mohl říct
A pohled na
modrý měsíc, který vychází
mi říkal, že je vše v pořádku
Řekl mi, že je vše v pořádku.

Jen jsem se nechal unášet
jako větrem unášená vlna,
jako zasažená loď
Myslel jsem, že nikdy nebudu spasen
tak daleko pode mnou
zdálo se, že je toho mnohem víc
Přesto člověk musí vědět
co hledá

Něco neznámého
drželo můj život v otáčkách
Ale nemohl jsem se k němu přiblížit
postavit nohy na zem
se vším, co jsem měl
každý muž by byl rád
Ale moje všechno bylo nic,
co mě rozesmutnilo.

Chyběla mi moje
malá slečna Vlhké oči
Díky ní byl můj život úplný
Čekal jsem na
sladké překvapení pravé lásky
a chutnala tak sladce
chutnala tak sladce.

Sbohem na té samé osamělé cestě
viděl jsem konec
toho těžkého údělu
Už žádné blues o splácení dluhů,
Je čas sklízet
všechna semena, která jsem zasel


MIDNIGHT 

I just lay down wonderin'
What to lay down
Lately I can do it
Every day undisturbed
I think I know what
But I can't find out how
The morning didn't show me
What it was worth

Miles and miles of smiles
Getting me nowhere
Opportunities I just can see
Can't lead me to the slaughter
‘Cause I'll already be there
I've been up that street
And I know what's waiting for me
Just waiting

Midnight, moonlight
Day into day
No escape I must stay
Midnight, show me the way
Show me the way
Give me something to play
Something to play
To help me make the new day

Take me out of the darkness
Into the light
I've no friends to stand by me
Here in the night
It's an affair of
A sad and weary heart
Take me out of the darkness
Back to the start

I just lay down wonderin'
What to lay down
Lately I can do it
Every day undisturbed
I think I know what
But I just can't find out how
The morning didn't show me
What it was worth

PŮLNOC

Jen tak ležím a přemýšlím,
jak najít nějakou jistotu.
V poslední době to můžu dělat
nerušeně každej den.
Myslím, že vím co,
ale nemůžu přijít na to jak.
Ráno mi neukázalo,
co by stálo za to.

Míle a míle úsměvů
mě nikam nedostaly
Příležitosti, které prostě vidím,
mě nemohou dovést k porážce.
Protože už tam budu
už jsem na té ulici byl
a vím, co na mě čeká
co mě jen čeká.

Půlnoc, měsíční svit
den v den
není úniku, musím zůstat
Půlnoci, ukaž mi cestu
ukaž mi cestu
dej mi něco na hraní
něco na hraní,
co mi pomůže vstát do nového dne.

Vezmi mě z temnoty
do světla
Nemám žádné přátele, kteří by stáli při mně
tady v noci
Je to záležitost
smutného a unaveného srdce.
Vezmi mě z temnoty
zpět na začátek

Jen tak ležím a přemýšlím,
jak najít nějakou jistotu.
V poslední době to můžu dělat
nerušeně každej den.
Myslím, že vím co,
ale nemůžu přijít na to jak
Ráno mi to neukázalo
co to stálo za to.


CAN’T KEEP A GOOD BAND DOWN 

I can’t believe y'all are still sayin'
We're a long way from rock'n'roll
You won't look for the good
In the tunes we're playin'
Prefer to say we got no soul

But day after day in town after town
People say we're doin' alright
We play and we stay boogyin' down
And rockin' on into the night

It's breath and words
And time you're wastin'
When you should be tryin'
To have a good time
For a good few years
It's been yours we've tasted
So here's a little piece of our mind

We'll roll and we'll roll
And we'll roll and we'll roll
Till we run out of reason to try
If it happens you don't approve
It don't matter we won't ask why

You can't keep a good band down
You'll never find the solution
You won't stop us runnin' around
You're dealin' with an institution

We'll fill our cup with wine while you
Fill your head with high ideals
You know so much
But you still can't touch
Till you find out how it feels

It'll take much more
Than the high and mighty
To bring down the king of the road
We could still be friends
And quit this fightin'
And let the real story be told

You can't keep a good band down
You'll never find the solution
You won't stop us runnin' around
With your paragraphs of pollution

DOBROU KAPELU NELZE UDRŽET NA UZDĚ

Nemůžu uvěřit, že pořád říkáš,
že jsme daleko od rock'n'rollu.
Nehledáš v melodiích
které hrajeme to dobré,
raději říkáš, že nemáme duši

Ale den za dnem, ve městě za městem
lidé říkají, že si vedeme dobře.
My hrajeme a zůstáváme v klidu.
a mydlíme do toho až do noci.

Je to dech a slova
a čas, který ztrácíš
když by ses měl snažit
dobře se bavit.
Za pěknejch pár let
to bylo to tvoje, co jsme ochutnali.
Tak tady je kousek naší mysli

Budeme dál hrát a hrát
budeme dál do toho mydlit
dokud budem mít důvod to znovu zkoušet.
A pokud se stane, že se s tím neztotožníš,
nevadí, nebudeme se ptát proč.

Dobrou kapelu neudržíš na uzdě
nikdy nenajdeš řešení
Nezastavíš nás v tom, abychom vystupovali všude kolem,
máš co do činění s molochem.

My si naplníme pohár vínem, zatímco
ty si naplníš hlavu vznešenými ideály
Víš toho tolik
ale stále se nemůžeš přiblížit
dokud nezjistíš, jaký to je.

Ke svržení krále silnic
bude zapotřebí mnohem víc
než mocných a vznešených.
Můžeme zůstat přátelé
a přestat s touhle půtkou
a nechat vyprávět skutečný příběh

Nemůžeš udržet dobrou kapelu na uzdě
Nikdy nenajdeš řešení,
nezastavíš nás v tom, abychom vystupovali všude kolem,
s Tvými argumenty o škodlivosti.


WOMAN OF THE WORLD 

Did you ever meet
The kind of a lady
She lives her whole life saying maybe
Running here and there
As she pleases
Not a thought
For the social diseases

Though she never
Thinks of settling down
She’ll spend time
Turning your head around
But don't let your heart start dancing
The lady don't
Waste no time romancing

Are you mine or are you
The woman of the world
Are you really so different
From all the other girls
Do you care that I care
About the things that you do
Does anything matter to you
Does anything matter to you

Once in a garden of glory
Someone sowed
The seeds of this story
And the whole thing began
With a woman and a man
Still it's something
No one understands

ŽENA Z VYŠŠÍ SPOLEČNOSTI

Setkal ses někdy
s takovou dámou.
která celý život říká,
že možná běhá sem a tam,
jak se jí zlíbí
a nemyslí
na společenské problémy?

Ačkoli nikdy
nemyslí na to, že by se usadila
stráví čas tím,
že ti zamotá hlavu.
Ale nedovol, aby tvé srdce začalo tančit
Dáma neztrácí
čas romantikou.

Jsi moje
nebo jsi žena z vyšších kruhů?
Jsi opravdu tak jiná
než všechny ostatní dívky?
Záleží ti na tom, že mi záleží
na věcech, které děláš?
Záleží ti na něčem?
Záleží ti na něčem?

Jednou v zahradě slávy
někdo zasel
semínka tohoto příběhu.
A celé to začalo
ženou a mužem.
Přesto je to něco,
čemu nikdo nerozumí.


FOOTPRINTS IN THE SNOW 

Just like footprints in the snow
Who knows where my heart will go
Will it lead me to you
Or will I see another empty day

Seasons come and quickly go
Kinda makes me
Wonder if they know
Why my heart keeps
Running near and far
If only they could tell me
Where you are

If you’ve ever been in love
Then you'll know the rocky road
I've been speaking of
You'll remember when
The times were good
And the times
You had to do without
Think carefully my friend
It may look like a start
But it could be the end

I'm not trying to bring you down
I'm just so tired of hangin' around
I won't make the same mistake again

If you’ve ever been in love
Then you'll know the rocky road
I've been speaking of
You'll remember when
The times were good
And the times
You had to do without
Think carefully my friend
It may look like a start
But it could be the end

I'm not trying to bring you down
I'm just so tired of hangin' around
I won't make the same mistake again
Think carefully my friend
It may look like a start
But it could be the end

I'm not trying to bring you down
I'm just so tired of hangin' around
I won't make the same mistake again

STOPY VE SNĚHU

Tak jako stopy ve sněhu
kdo ví, kam se bude ubírat moje srdce?
Povede mne k Tobě
nebo uvidím další prázdný den?

Roční období přicházejí a rychle minou
Schválně,
jestlipak vědí
proč mý srdce
utíká blízko i daleko?
Kdyby mi to jen mohla říct
kde jsi.

Jestli jsi někdy vůbec byla zamilovaná
tak znáš tu kamenitovu cestu
o které mluvím
Vzpomeneš si
že časy byly dobrý
a byly časy
k ničemu.
Dobře si to rozmysli, lásko,
může to vypadat jako začátek
ale mohl by to být konec.

Nezkouším Tě dostat na kolena
jen jsem unavenej z toho poflakování se
už znovu tu stejnou chybu neudělám.

Jestli jsi někdy vůbec byla zamilovaná
tak znáš tu kamenitovu cestu
o které mluvím
Vzpomeneš si
že časy byly dobrý
a byly časy
k ničemu.
Dobře si to rozmysli, lásko,
může to vypadat jako začátek
ale mohl by to být konec.

Nezkouším Tě dostat na kolena
jen jsem unavenej z toho poflakování se
už znovu tu stejnou chybu neudělám.
Dobře si to rozmysli, lásko,
může to vypadat jako začátek
ale mohl by to být konec.

Nezkouším Tě dostat na kolena
jen jsem unavenej z toho poflakování se
už znovu tu stejnou chybu neudělám.


CAN’T STOP SINGING 

I can't stop singing
I can't see the end
Just a new beginning
As long as I keep on trying
I'll survive just fine
Free to take my time

Ridin' the moon in the midnight sky
I can see through
The man who lies with eyes
And the real thing that's wrong is
He has no song to lean on
So I'll take my time
Just to give you my rhyme
To try to be sure and open the door
'Cause there's much more to life
Than a day and a night to dream on

I can't stop singing
I can't see the end
Just a new beginning
As long as I keep on trying
I'll survive just fine
Free to take my time

Now I ain't confessin'
To same kind of blessin'
I'm trying to say why I'm happy today
I'm not preachin', teachin',
Makin' some speech in dedication
'Cause it's no good me sayin'
Where the blame should be layin'
For with that kind of reason
It comes out the same
With an ear to the ground
Each day I found inspiration

I can't stop singing
I can't see the end
Just a new beginning
As long as I keep on trying
I'll survive just fine
Free to take my time

I can't stop singing
I can't see the end
Just a new beginning
As long as I keep on trying
I'll survive just fine
Free to take my time

NEMŮŽU PŘESTAT ZPÍVAT

Nemůžu přestat zpívat
nevidím konec,
jen nový začátek
Dokud se budu snažit,
přežiju to v pohodě,
svobodně si dávám na čas.

Jízda na měsíci na půlnoční obloze
vidím skrz
člověka, který lže očima
A skutečná věc, která je špatná,
je že nemá žádnou píseň, o kterou by se mohl opřít
Tak si dám na čas
Jen abych ti dal svůj rým,
abych se pokusil být si jistý a otevřel dveře
Protože v životě je toho mnohem víc
než dnem a nocí snít.

Nemůžu přestat zpívat
nevidím konec,
jen nový začátek
Dokud se budu snažit,
přežiju to v pohodě,
svobodně si dávám na čas.

Teď nevyznávám
stejný druh požehnání
Snažím se říct, proč jsem dnes šťastný Já nekážu, já učím,
pronáším řeč s věnováním
protože není dobré, abych říkal,
kde je vina.
Neboť s takovým důvodem
vyjde to nastejno
S uchem u země
každý den jsem našel inspiraci.

Nemůžu přestat zpívat
nevidím konec,
jen nový začátek
Dokud se budu snažit,
přežiju to v pohodě,
svobodně si dávám na čas.

Nemůžu přestat zpívat
nevidím konec,
jen nový začátek
Dokud se budu snažit,
přežiju to v pohodě,
svobodně si dávám na čas.


MAKE A LITTLE LOVE 

I walked you to your doorstep
Believin' we could make a little love
And I let you have my heart
I was as certain as the stars above

Looked here and there
Every everywhere
I even searched beyond the dawn
But you were nowhere to be found
And I was going round and round
Lost like I'd never been born

Time after time
I’ve lost my love for a rhyme
A reason seemed good enough
You always put me down
While you made me run around
I can't take anymore of that stuff

Time after time
I’ve lost my love for a rhyme
And my reason seemed good enough
You always put me down
And you make me run around
I can't take anymore of that stuff

TROCHU LÁSKY

Doprovodil jsem tě až k tvému prahu
věřil jsem, že bychom se mohli pomilovat
a nechal jsem Ti celé své srdce,
byl jsem si tak jistý jak hvězdy nad hlavou.

Hledíc tu a tam
prostě úplně všude
dokonce jsem hledal i za úsvitu
ale nikde jsi nebyla k nalezení
a tak jsem chodil pořád dokola
ztracen tak, jako kdybych se nikdy nenarodil.

Čas od času
jsem ztratil lásku k rýmu
Důvod se zdál dost pádný
vždycky jsi mě ponižovala
zatímco, jsi mě nutila mě běhat kolem
už na to prostě víc nemám.

Čas od času
jsem ztratil lásku k rýmu
Důvod se zdál dost pádný
vždycky jsi mě ponižovala
zatímco, jsi mě nutila mě běhat kolem
už na to prostě víc nemám.


CONFESSION 

I'm so sorry for the things I've done
And the times it went a little wrong
Try to understand
That I’ve made my plans
With my love for you in mind

Sometimes you get the wrong idea
And I can't seem to make it clear
If my heart doesn't show
It's ‘cause I don't know
The best way to say I love you

Every living day
You fill my heart with a breath of spring
And I search the universe for some joy
That I can bring to you

Every living day
You fill my heart with a breath of spring
And I search the universe for some joy
That I can bring to you

VYZNÁNÍ

Omlouvám se za věci, které jsem udělal
a za časy, kdy se to trochu zvrtlo.
Zkus pochopit
že všechny moje plány zohledňovaly
mou lásku k Tobě.

Někdy prostě dostaneš špatnej nápad
a zdá se, že to neumím objasnit
když mi moje srdce neukáže jak.
To bude tím, že nevím
jak Ti říct, že Tě miluju.

Každý den života
naplňuješ moje srdce závanem jara
a já ve vesmíru hledám nějakou potěchu,
kterou bych Ti mohl snést.

Každý den života
naplňuješ moje srdce závanem jara
a já ve vesmíru hledám nějakou potěchu,
kterou bych Ti mohl snést...


URIAH HEEP:
DAVID BYRON - Vocals
JOHN WETTON - Bass, Guitar, Mellotron, Electric Piano, Vocals
LEE KERSLAKE - Drums, Percussion, Vocals
MICK BOX - Lead Guitar, Acoustic Guitar, 12 String Acoustic Guitar
KEN HENSLEY - Organ, Piano, Moog Synthesizer, Tubular Bells, Electric Piano, Guitar,
Slide Guitar, Acoustic Guitar, Electric 12 String Guitar, Pedal Steel Guitar, Vocals

Produced and arranged by URIAH HEEP
Engineer ASHLEY HOWE, except ”One Way Or Another” and ”Footprints In The Snow” PETER GALLEN
Assistant Engineer JOHN GALLEN
Recorded at Roundhouse Recording Studios, London, December 1975 - March 1976
Mastered by ALAN CORBETT at RCA, London
Equipment by DEL ROLL, PETE GIBBS, MIKE BRISCOE, GEORGE MERRIMAN,
Thanks to the Wobblers - Chris and Rick
Design: Shirtsleeve Studios« ZPĚT / BACK