Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
WONDERWORLD
Side A

1. WONDERWORLD (Hensley) 4.29

2. SUICIDAL MAN (Box/Byron/Hensley/Kerslake/Thain) 3.38

3. THE SHADOWS AND THE WIND (Hensley) 4.27

4. SO TIRED (Box/Byron/Hensley/Kerslake/Thain) 3.39

5. THE EASY ROAD (Hensley) 2.43

Side B

1. SOMETHING OR NOTHING (Box/Hensley/Thain) 2.56

2. I WON’T MIND (Box/Byron/Hensley/Kerslake/Thain) 5.59

3. WE GOT WE (Box/Byron/Hensley/Kerslake/Thain) 3.39

4. DREAMS (Box/Byron/Hensley) 6.10


WONDERWORLD 

We freely speak of dreams
We marvel at what they conceal
But in my wonderworld
Each sleeping vision is so real
So I believe and hope
That all the things I see
May one day bring
Such truth and peace
As we can feel

Free from this waking world
Deep in sleep's mystery
My will is free to wander
Free to wander carelessly
At times it's not so far
From what we call reality
And at times I know I wonder
If it all could come true

Oh, Mr. Wonderworld
Don't be afraid
'Cause dreams were made
Were made to dim the light
The torment day can bring
And leave you free
To laugh aloud and hear
Your heart bells ring
Oh, oh, Mr. Wonderworld
Wonderworld

Oh, Mr. Wonderworld
Don't be afraid
'Cause your dreams were made
They were made to dim the light
The torment day can bring
And leave you free
To laugh aloud and hear
Your heart bells ring
Oh, oh, Mr. Wonderworld
Mr. Wonderworld
Mr. Wonderworld

ČARUPLNÝ SVĚT

Svobodně mluvíme o snech
A žasneme co všechno skrývají
Ale v mém čaruplném světě
Každá vize ve spánku je tak reálná
Tak věřím a doufám
Že všechny věci které vidím
Mohou jednoho dne přinést
Takovou víru a klid
Které cítíme

Oproštěna od tohoto probouzejícího se světa
Hluboko v tajemném spánku
Má duše může svobodně putovat
Může putovat bezstarostně
Častokrát to není daleko
Od toho, co nazýváme realitou
A častokrát vím že bych rád věděl
Zda se to všechno může stát skutečností

Ó, pane Čaruplný svět
Neměj strach
Protože sny se staly
Staly se aby ztlumily světlo
Ten zdroj bolesti, který může přinést den
A nechat tě svobodně
Se nahlas smát a slyšet
Bití zvonů tvého srdce
Ó, ó, pane Čaruplný svět
Čaruplný svět

Ó, pane Čaruplný svět
Neměj strach
Protože tvé sny se staly
Staly se aby ztlumily světlo
Ten zdroj bolesti, který může přinést den
A nechat tě svobodně
Se nahlas smát a slyšet
hlasy zvonů tvého srdce
Ó, ó, pane Čaruplný svět
pane Čaruplný světe
pane Čaruplný světe


SUICIDAL MAN 

Waiting by the window
Staring at my shadow
Not believing what I’d seen
Touching but not feeling
And wondering what I was dealing
And not knowing where I'd been

So I began walking
To myself I was talking
But didn't know which way to go
Then I found a direction
And now I needed some action
But I should have just said no
Should have said no

Why won't you help me
Or give me hand
'Cause I'm close to becoming
A suicidal man
What I need is someone
With a definite plan
For I've waited for just about
As long as I can

Suicidal man, suicidal ...

So on my travels
Still with all my troubles
I found someone who cared
The answer was so easy
That all she did to please me
Was to say a problems smaller
When it's shared

He was a suicidal man ...

SEBEVRAH

Čekám u okna
Tupě zírám na svůj stín
Nevěřím co vidím
Dotýkám se ale necítím
A divím se co jsem prováděl
A nevím kde jsem byl

Tak jsem začal přecházet
A hovořit k sobě
Ale nevěděl jsem kudy jít
Pak jsem našel směr
A teď potřebuji jednat
Ale spíš jsem měl říct jen ne
Měl říct jen ne

Proč mi nepomůžeš
Nebo mi nepodáš ruku
Protože jsem na pokraji toho stát se
Sebevrahem
Co potřebuji je někdo
Kdo má určitý plán
Neboť jsem čekal už akorát
Tak dlouho, jak jen mohu

Sebevrah, sebevrah

Tak na mých cestách
Stále se všemi mými problémy
Jsem našel někoho kdo nebyl lhostejný
Odpověď byla tak snadná
Že všechno co udělala aby mě potěšila
Bylo, že řekla problémy jsou menší
Když se o ně podělíme

Byl to sebevrah…


THE SHADOWS AND THE WIND 

Oh, they're moving in again
Hidden by the shadows and the wind
But we'll just wait awhile and then
We'll show 'em all that
This time we ain't giving in

Without a care they
Sweep aside our dreams
To try and make way for their own
No more should we surrender
To their schemes
It's time to stand and
Show 'em we are not alone

Time has changed us all
We have our minds
Life has taught us
We all have our love
And it's time to use it, use it

Nature gave us colour
Day and night
So if you really got a reason
Then you better be right
The seasons of the year
Still are spring and fall
But there's nothing in the world
That's says it's right to fight

Time has changed us all
We have our minds
Life has taught us
We all have our love
Why don’t we use it
Come on and use it
Why don’t we use it
Come on and use it

La la la la la ...

STÍNY A VÍTR

Ou, už se sem zase hrnou
Schovaní stíny
A větrem
Ale my jen chvíli počkáme
A ukážeme jim že
Tentokrát je nevpustíme

Oni bez ohledů
Ničí naše sny
Aby si udělali cestu pro jejich vlastní
Neměli bychom se více podávat
Jejich záměrům
Je čas povstat a
Ukázat jim, že nejsme sami

Čas nás všechny změnil
Máme vlastní vůli
Život nás naučil
Že všichni máme svoji lásku
A teď je čas ji použít, použít

Příroda nám dala barvu
Den a noc
Takže jestli máš opravdu důvod
Bude lepší, když budeš mít pravdu
Roční období
Se stále střídají
Ale ve světě není nic
Co říká, že máš právo bojovat

Čas nás všechny změnil
Máme vlastní vůli
Život nás naučil
Že všichni máme svoji lásku
Proč ji nepoužijem
Tak honem použi ji
Proč ji nepoužijem
Tak honem použi ji

La la la la la …


SO TIRED 

Well, I've been on the road
For a year or more
And I’ve done a lot of things
I never did before
Now I want everyone
To listen to my song
And you can tell me
When you've heard it
If you think I'm wrong

'Cause I'm so tired
Of everybody staring at me
Yes, I'm so tired
And I'm so uninspired
Please help me

Well I've seen 'em rise
And I've seen 'em fall
And I use to think that
I was having a ball
But I was kiddin' myself
For a long long time
But now I got myself a spoon
And I'm feeling fine

But I'm so tired
Of everybody staring at me
Yes, I'm so tired
And I'm so uninspired
Won’t you please help me

Where can you go
Where can you go
When there is no one
To show a guiding light
What did you say
What did you say
Have you been thinking about me
Day and night

'Cause I'm so tired
Of everybody staring at me
And I'm so, so tired
I'm so uninspired
Please help me
Won’t you please me ...

UNAVENÝ

Ano, byl jsem na cestě
Rok nebo víc
A udělal jsem spoustu věcí
Které jsem nikdy předtím neudělal
Teď chci aby každý
Poslouchal moji píseň
A můžeš mi říct
Když jsi ji slyšel
Zdali se mýlím

Protože já jsem tak unavený
Tím že na mě každý zírá
Ano, já jsem tak unavený
A jsem tak bez nápadu
Prosím pomoz mi

Ano viděl jsem je na vzestupu
A viděl jsem je padat
A přemýšlel jsem
Že sebou táhnu kouli
Ale jen jsem obelhával sám sebe
Velmi dlouhou dobu
Ale teď jsem se vzchopil
A cítím se dobře

Ale já jsem tak unavený
Tím že na mě každý zírá
Ano, já jsem tak unavený
A jsem tak bez nápadu
Prosím pomoz mi

Kam můžeš jít
Kam můžeš jít
Když tu není nikdo
Kdo by ti osvítil cestu
Co jsi řekl
Co jsi řekl
Přemýšlel jsi o mě
Dnem i nocí

Protože já jsem tak unavený
Tím že na mě každý zírá
Ano, já jsem tak unavený
A jsem tak bez nápadu
Prosím pomoz mi
Nepotěšíš mě? …


THE EASY ROAD 

If you're looking for a place
You can fly together
And you're really afraid of
What you're leaving behind
Take the easiest road
But take care my brother
For you'll never find peace
With a troubled mind

Far better to love each other
Than to worry so deeply
‘Bout the place you’re in
And far better to kiss her softly
Than lookin' back on a love
You'll never have again

Time's as fickle as
The sky in winter
And two hearts always
Were better than one
Love has the wings
Of a tireless angel
She'll stay beside you
Till the day is done

La la la la la ...

Far better to love each other
Than to worry so deeply
‘Bout the place you’re in
And far better to kiss her softly
Than lookin' back on a love
You'll never have again
No no no, never again
You’ll never have again

SNADNÁ CESTA

Jestli hledáš místo
Kde můžete společně vzlétnout
A máš skutečně strach
Co za sebou zanecháváš
Jdi tou nejsnadnější cestou
Ale dej pozor brácho
Protože nikdy nenajdeš klid
Když nemáš čistý svědomí

Mnohem lepší je se navzájem milovat
Než se strachovat tak moc
O místo kde jsi
A mnohem lepší je ji zlehka políbit
Než se ohlížet zpět za láskou
Kterou nikdy znovu nezískáš

Čas je vrtkavý
Jak zimní obloha
A dvě srdce vždycky
Byly lepší než jedno
Láska má křídla
Neúnavného anděla
Který stojí při tobě
Až do konce dne

La la la la la …

Mnohem lepší je se navzájem milovat
Než se tak moc strachovat
O místo kde jsi
A mnohem lepší je ji zlehka políbit
Než se ohlížet zpět za láskou
Kterou nikdy znovu nezískáš
Ne ne ne, nikdy znovu
Nikdy mít znovu nebudeš


SOMETHING OR NOTHING 

There's never a day
When I've got nothing to do
Something to me
Might mean nothing to you

So don't don’t don’t don’t
Look at me strangely now
We'll find the line
That's in the middle and run

Something, something or nothing

You say you love to spend days
But I will save mine
Waiting for the sun in your eyes
To turn the river to wine

But don’t don’t don’t don’t
Look at me strangely now
We’re gonna find the line
That's in the middle and run

NĚCO NEBO NIC

Nikdy není den
Že bych neměl co dělat
Něco pro mě
Může znamenat nic pro tebe

Takže ne- ne- ne-
Nekoukej na mě tak divně teď
Najdeme čáru
Která je v prostředku a poběžíme

Něco, něco nebo nic

Říkáš že miluje utrácet dny
Ale já ušetřím svoje
Než bych čekal na slunce v tvých očích
Než bych proměnil řeku ve víno

Takže ne- ne- ne-
Nekoukej na mě tak divně teď
Najdeme čáru
Která je v prostředku a poběžíme


I WON’T MIND 

I don’t mind
If you steal my last dime
Just leave me anytime
And I'll get, get along fine
I don't really know why
But I know I'll get by
If I don't I'll die tryin’

If it rains again
I'm gonna fly to the sun
'Cause nothing gets done
Just sitting, sitting around
Look at the way it's been
Just waitin' and wonderin'
I've just got to keep trying

Looking for gold in the sky
Gets kinda rough
Maybe I'm to blame
‘Cause I didin't look hard enough
But I still get the feeling
That it shouldn't be so tough

So I won't mind, I, I won't mind
I won't mind, I, I won't mind

So I won't mind, I, No, I won't mind
I won't mind, I, said I won't mind

NEBUDU PROTI

Já nic nenamítám
Když mi ukradneš můj poslední pěťák
Prostě mě opusť kdykoli
A já budu, budu sám fajn
Skutečně nevím proč
Ale vím že budu
A jestli ne tak umřu v mukách

Když prší zase
Poletím ke slunci
Protože nic se nevyřeší
Pouhým sezením, sezením na zadku
Podívej se jak to bylo doposud
Jen sezení a žasnutí
Prostě musím to pořád zkoušet

Dívám se na zlatou oblohu
A dělá mě to nějak hrubým
Možná že mě nařknou
Protože jsem nevypadal dostatečně tvrdě
Ale pořád mám pocit
Že by to nemělo být tak obtížné

Takže nebudu proti, nebudu proti
Nebudu proti, nebudu proti

Takže nebudu proti, ne, nebudu proti,
nebudu proti, říkám, že nebudu proti


WE GOT WE 

I got you, you got me
We are where we belong

Safe places, warm faces
All have been gone too long

Sky writing, inviting
Disappears admist the clouds

False promise, the last cold kiss
All seem so distant now

Just with each other
We are all so well armed
And with a little care we need
Never be harmed

We’ve got we, and there's love
Before our eyes

We can have it and hold it
If we realize

Just with each other
We are, we are so well armed
And with a little care we need
Never, no never be harmed

La la la ...

MÁME SEBE

Já mám tebe, ty máš mě
Jsme tam kde máme být

Bezpečná místa, teplé tváře
Všechno odešlo už dávno

Psaní na oblohu, pozvání
Vytratí se a přijdou mraky

Falešné sliby, poslední chladný polibek
Vše se nyní zdá tak vzdálené

Jen společně
Jsme všichni dobře vyzbrojeni
A s malou opatrností kterou potřebujeme
Nikdy nebudeme zraněni

Máme sebe, a láska je
Před našima očima

Můžeme ji mít a držet ji
Když ji nepřehlédneme

Jen spolu dohromady
Jsme, jsme tak dobře vyzbrojeni
A s malou opatrností kterou potřebujeme
Nikdy, ne nikdy nebudeme zraněni

La la la …


DREAMS 

You should have seen Tuesday's dream
Dancing in my head
For you'd have heard a thousand words
That nobody had said
And you'd have watched me try to run
Where dreams have never stayed
Heard my cries because
I know I really was afraid

Dreams, dreams
I'll never keep
My body rests
But my eyes refuse to sleep
Sights and sounds
My mind created
Far beyond the thoughts
Of which we speak

And then we danced on silver wings
Upon a gilded thread
I heard the song the angel sings
To bless my lowered head
And at the door of paradise
My best laid plan begun
But as I turned to reach for you
My coloured night, it was gone

SNY

Měla jsi vidět úterní sen
Který tančil v mé hlavě
Protože by jsi slyšela tisíce slov
Které nikdo neřekl
A viděla bys můj pokus běžet
tam, kde sny nikdy nezůstávají
Slyšela bys mé výkřiky protože
Já vím, já měl opravdu strach

Sny, sny
Nikdy nebudu nechávat
Moje tělo odpočívat
Ale moje oči odmítají spát
Pohledy a zvuky
Které moje mysl vytváří
Daleko od myšlenek
O kterých mluvíme

A pak jsme tančili na stříbrných křídlech
Pod skvostnou ulitou
Slyšel jsem píseň kterou zpíval anděl
Aby posvětil moji poníženou hlavu
A před rajskou branou
Začal můj nejlépe promyšlený plán
Ale jak jsem se otočil abych dosáhl tebe
Moje barevná noci, vše zmizelo


URIAH HEEP:
KEN HENSLEY - Organ, Guitars & Vocals
DAVID BYRON - Vocals
MICK BOX - Lead guitars
GARY THAIN - Bass
LEE KERSLAKE - Drums
*
”The Easy Road” Orchestral arrangements by MICHAEL GIBBS
*
Produced by GERRY BRON
Recording engineer PETER GALLEN
Recorded at Musicland, Munich, Germany, January/March 1974
Musicland engineers HANS MENZEL and MACKI
All songs written and arranged by URIAH HEEP
Photography and concept by GRAHAM HUGHES
Cutting engineer HARRY MOSS, E.M.I. Studios, Abbey Road, London
Equipment crew DEL ROLL, TOM SCHLUM and TONY PATRICK

« ZPĚT / BACK